Kawikaan 31:1-31

31  Ang mga salita ni Lemuel na hari, ang mabigat na mensahe+ na ibinigay sa kaniya ng kaniyang ina bilang pagtutuwid:+  Ano ang sinasabi ko, O anak ko, at ano, O anak ng aking tiyan,+ at ano, O anak ng aking mga panata?+  Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae,+ ni ang iyong mga lakad man sa bagay na humahantong sa pagkapawi ng mga hari.+  Hindi ukol sa mga hari, O Lemuel, hindi ukol sa mga hari ang uminom ng alak ni ukol man sa matataas na opisyal ang magsabi: “Nasaan ang nakalalangong inumin?”+  upang hindi uminom ang isa at malimutan ang iniutos at baluktutin ang usapin ng sinuman sa mga anak ng kapighatian.+  Magbigay kayo ng nakalalangong inumin sa isa na malapit nang pumanaw+ at ng alak sa mga may mapait na kaluluwa.+  Uminom siya at kalimutan niya ang kaniyang karalitaan, at huwag na niyang alalahanin pa ang kaniyang kabagabagan.  Ibuka mo ang iyong bibig para sa pipi,+ sa usapin ng lahat niyaong pumapanaw.+  Ibuka mo ang iyong bibig, humatol ka nang matuwid at ipagtanggol mo ang usapin ng napipighati at ng dukha.+ א [Alep] 10  Isang asawang babae na may kakayahan, sino ang makasusumpong?+ Ang kaniyang halaga ay malayong higit kaysa sa mga korales. ב [Bet] 11  Sa kaniya ay naglalagak ng tiwala ang puso ng nagmamay-ari sa kaniya, at walang nagkukulang na pakinabang.+ ג [Gimel] 12  Ginagantihan niya ito ng mabuti, at hindi ng masama, sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+ ד [Dalet] 13  Humahanap siya ng lana at lino, at ginagawa niya ang anumang kalugdan ng kaniyang mga kamay.+ ה [He] 14  Siya ay tulad ng mga barko ng mangangalakal.+ Mula sa malayo ay dinadala niya ang kaniyang pagkain. ו [Waw] 15  Bumabangon din siya habang gabi pa,+ at nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sambahayan at ng itinakdang bahagi sa kaniyang mga kabataang babae.+ ז [Zayin] 16  Isinaalang-alang niya ang isang bukid at kinuha iyon;+ mula sa bunga ng kaniyang mga kamay ay nagtanim siya ng ubasan.+ ח [Ket] 17  Binibigkisan niya ng lakas ang kaniyang mga balakang, at pinalalakas niya ang kaniyang mga bisig.+ ט [Tet] 18  Napagwawari niyang ang kaniyang pangangalakal ay mabuti; ang kaniyang lampara ay hindi namamatay sa gabi.+ י [Yod] 19  Ang kaniyang mga kamay ay iniuunat niya sa panulid, at tinatanganan ng kaniyang mga kamay ang kidkiran.+ כ [Kap] 20  Ang kaniyang palad ay iniuunat niya sa napipighati, at ang kaniyang mga kamay ay iniuunat niya sa dukha.+ ל [Lamed] 21  Hindi siya natatakot para sa kaniyang sambahayan dahil sa niyebe, sapagkat ang kaniyang buong sambahayan ay nadaramtan ng mga dobleng kasuutan.+ מ [Mem] 22  Gumagawa siya ng mga kubrekama+ para sa kaniyang sarili. Ang kaniyang pananamit ay yari sa lino at lanang tinina sa mamula-mulang purpura.+ נ [Nun] 23  Ang nagmamay-ari+ sa kaniya ay kilala sa mga pintuang-daan,+ kapag umuupo siyang kasama ng matatandang lalaki sa lupain. ס [Samek] 24  Gumagawa pa man din siya ng mga pang-ilalim na kasuutan+ at ipinagbibili ang mga iyon, at nagbibigay siya ng mga sinturon sa mga negosyante. ע [Ayin] 25  Lakas at karilagan ang kaniyang pananamit,+ at pinagtatawanan niya ang isang araw sa hinaharap.+ פ [Pe] 26  Ang kaniyang bibig ay ibinubuka niya sa karunungan,+ at ang kautusan ng maibiging-kabaitan ay nasa kaniyang dila.+ צ [Tsade] 27  Binabantayan niya ang mga lakad ng kaniyang sambahayan, at ang tinapay ng katamaran ay hindi niya kinakain.+ ק [Kop] 28  Ang kaniyang mga anak ay bumabangon at ipinahahayag siyang maligaya;+ bumabangon ang nagmamay-ari sa kaniya, at pinupuri siya nito.+ ר [Res] 29  Maraming anak na babae+ na nagpapakita ng kakayahan, ngunit ikaw—ikaw ay nakahihigit sa kanilang lahat.+ ש [Shin] 30  Ang halina ay maaaring magbulaan,+ at ang kariktan ay maaaring walang-kabuluhan;+ ngunit ang babaing may takot kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri para sa kaniyang sarili.+ ת [Taw] 31  Bigyan ninyo siya ng mga bunga ng kaniyang mga kamay,+ at purihin siya ng kaniyang mga gawa sa mga pintuang-daan.+

Talababa