Kawikaan 27:1-27

27  Huwag mong ipaghambog ang susunod na araw,+ sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang isisilang ng isang araw.+  Purihin ka nawa ng ibang tao, at hindi ng iyong sariling bibig; gawin nawa iyon ng banyaga, at hindi ng iyong sariling mga labi.+  Ang bigat ng bato at ang isang kargang buhangin+—ngunit ang pagkayamot na dulot ng mangmang ay mas mabigat kaysa sa dalawang iyon.+  May kalupitan ang pagngangalit, gayundin ang bugso ng galit,+ ngunit sino ang makatatayo sa harap ng paninibugho?+  Mas mabuti ang hayag na saway+ kaysa sa kubling pag-ibig.  Ang mga sugat na idinulot ng umiibig ay tapat,+ ngunit ang mga halik ng napopoot ay mga bagay na ipinamamanhik.+  Ang kaluluwang busóg ay yuyurak sa pulot ng bahay-pukyutan, ngunit sa kaluluwang gutóm ay matamis ang bawat bagay na mapait.+  Tulad ng ibong tumatakas mula sa pugad nito,+ gayon ang taong tumatakas mula sa kaniyang dako.+  Langis at insenso+ ang nagpapasaya sa puso, gayundin ang tamis ng kasamahan ng isa dahil sa payo ng kaluluwa.+ 10  Huwag mong iwan ang iyong sariling kasamahan o ang kasamahan ng iyong ama, at huwag kang pumasok sa bahay ng iyong sariling kapatid sa araw ng iyong kasakunaan. Mas mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa sa kapatid na malayo.+ 11  Magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin mo ang aking puso,+ upang masagot ko siya na tumutuya sa akin.+ 12  Ang matalino na nakakakita ng kapahamakan ay nagkukubli;+ ang mga walang-karanasan na dumaraan ay dumaranas ng kaparusahan.+ 13  Kunin mo ang kasuutan ng isa, kung nanagot siya para sa taong di-kilala;+ at may kaugnayan sa babaing banyaga, agawin mo sa kaniya ang isang panagot.+ 14  Siyang nagpapala sa kaniyang kapuwa sa malakas na tinig nang maaga sa kinaumagahan, ibibilang iyon na sumpa sa ganang kaniya.+ 15  Ang tumutulong bubong na nagtataboy sa isa sa araw ng walang-tigil na ulan at ang asawang babaing mahilig makipagtalo ay magkatulad.+ 16  Ang sinumang kumukupkop sa kaniya ay kumukupkop ng hangin, at langis ang nasusumpungan ng kaniyang kanang kamay. 17  Sa pamamagitan ng bakal, ang bakal ay napatatalas. Gayundin pinatatalas ng isang tao ang mukha ng iba.+ 18  Siyang nag-iingat ng puno ng igos ay kakain din ng bunga nito,+ at siyang nagbabantay sa kaniyang panginoon ay pararangalan.+ 19  Kung paanong sa tubig ay tumutugma ang mukha sa mukha, gayundin ang puso ng tao sa isang tao. 20  Ang Sheol at ang dako ng pagkapuksa+ ay walang kasiyahan;+ ni may kasiyahan man ang mga mata ng tao.+ 21  Ang dalisayang kaldero ay para sa pilak,+ at ang hurno ay para sa ginto;+ at ang isang tao ay ayon sa kaniyang papuri.+ 22  Dikdikin mo man nang pino ang mangmang sa pamamagitan ng pandikdik sa almires, kasama ng giniik na butil, ang kaniyang kamangmangan ay hindi hihiwalay sa kaniya.+ 23  Dapat mo ngang alamin ang kaanyuan ng iyong kawan. Ituon mo ang iyong puso sa iyong mga kawan;+ 24  sapagkat ang kayamanan ay hindi hanggang sa panahong walang takda,+ ni ang diadema ay sa lahat ng mga salinlahi. 25  Ang luntiang damo ay naglalaho, at ang bagong damo ay lumilitaw, at ang pananim sa mga bundok ay tinitipon.+ 26  Ang mga batang barakong tupa ay para sa iyong pananamit,+ at ang mga kambing na lalaki ang siyang halaga ng bukid. 27  At may sapat na gatas ng kambing bilang iyong pagkain, bilang pagkain ng iyong sambahayan, at ang panustos+ sa buhay para sa iyong mga batang babae.

Talababa