Kawikaan 25:1-28

25  Ang mga ito rin ay mga kawikaan ni Solomon+ na itinala ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda:+  Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang paglilihim ng isang bagay,+ at ang kaluwalhatian ng mga hari ay ang lubusang pagsisiyasat ng isang bagay.+  Ang langit ay sa kataasan+ at ang lupa ay sa kalaliman,+ at ang puso ng mga hari, iyan ay di-masaliksik.+  Alisin ang maruming linab mula sa pilak, at ang kabuuan nito ay lalabas na dalisay.+  Alisin ang balakyot sa harap ng hari,+ at ang kaniyang trono ay matibay na matatatag sa pamamagitan ng katuwiran.+  Huwag mong parangalan ang iyong sarili sa harap ng hari,+ at sa dako ng mga dakila ay huwag kang tumayo.+  Sapagkat mas mabuti pang sabihin niya sa iyo: “Umakyat ka rito,”+ kaysa sa ibaba ka sa harap ng taong mahal na nakita ng iyong mga mata.+  Huwag kang magmadali na ipakipaglaban ang isang usapin sa batas, upang hindi maging suliranin kung ano ang gagawin mo sa pagtatapos niyaon kapag hiniya ka na ngayon ng iyong kapuwa.+  Ipangatuwiran mo ang iyong sariling usapin sa iyong kapuwa,+ at huwag mong isiwalat ang lihim na usapan ng iba;+ 10  upang hindi ka ilagay sa kahihiyan niyaong nakikinig at ang masamang ulat mo ay hindi na mababawi. 11  Gaya ng mga mansanas na ginto sa mga inukit na pilak ang salitang binigkas sa tamang panahon.+ 12  Ang hikaw na ginto, at ang palamuting yari sa pambihirang ginto, ay marunong na tagasaway sa taingang nakikinig.+ 13  Tulad ng lamig ng niyebe+ sa araw ng pag-aani ang tapat na sugo para sa mga nagsugo sa kaniya, sapagkat pinananauli niya ang kaluluwa ng kaniyang mga panginoon.+ 14  Gaya ng maninipis na ulap at ng hanging walang ulan ang taong naghahambog dahil sa isang kaloob na bulaan.+ 15  Dahil sa pagkamatiisin ay nagaganyak ang kumandante, at ang mahinahong dila ay nakababali ng buto.+ 16  Pulot-pukyutan ba ang nasumpungan mo?+ Kumain ka ng sapat sa iyo, upang hindi ka magpakalabis sa pagkain nito anupat isusuka mo iyon.+ 17  Gawin mong madalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapuwa, upang hindi siya magsawa sa iyo at talagang kapootan ka. 18  Gaya ng pamalong pandigma at tabak at pinatulis na palaso ang taong nagpapatotoo laban sa kaniyang kapuwa bilang bulaang saksi.+ 19  Gaya ng ngiping bali at paang sumusuray ang pagtitiwala sa isa na taksil sa araw ng kabagabagan.+ 20  Siyang naghuhubad ng kasuutan sa araw na maginaw ay gaya ng sukà sa sosa at gaya ng mang-aawit na may mga awit sa pusong mapanglaw.+ 21  Kung ang napopoot sa iyo ay nagugutom, bigyan mo siya ng tinapay na makakain; at kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom.+ 22  Sapagkat mga baga ang itinutumpok mo sa kaniyang ulo,+ at si Jehova mismo ang gaganti sa iyo.+ 23  Ang hangin mula sa hilaga ay nagluluwal ng ulan+ na waring may mga kirot ng pagdaramdam; at ang dilang nagbubunyag ng lihim, ng isang mukha na tinuligsa.+ 24  Mas mabuti pang manahanan sa isang sulok ng bubong kaysa kasama ng asawang babaing mahilig makipagtalo, bagaman nasa iisang bahay.+ 25  Gaya ng tubig na malamig sa pagod na kaluluwa,+ gayon ang mabuting ulat mula sa malayong lupain.+ 26  Ang matuwid ay bukal na dinumhan at balon na sinira kapag susuray-suray sa harap ng balakyot.+ 27  Ang pagkain ng labis na pulot-pukyutan ay hindi mabuti;+ at ang paghahanap ng mga tao ng sarili nilang kaluwalhatian, kaluwalhatian nga ba iyon?+ 28  Gaya ng lunsod na nilusob, na walang pader, ang taong hindi nagpipigil ng kaniyang espiritu.+

Talababa