Kawikaan 23:1-35

23  Kung uupo ka upang kumaing kasama ng hari, maingat mong pag-isipan kung ano ang nasa harap mo,+  at maglagay ka ng kutsilyo sa iyong lalamunan kung ikaw ay may pagnanasa ng kaluluwa.+  Huwag kang maging mapaghangad sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon ay pagkain ng mga kasinungalingan.+  Huwag kang magpagal upang magtamo ng kayamanan.+ Tumigil ka sa iyong sariling pagkaunawa.+  Isinulyap mo ba rito ang iyong mga mata, gayong ito ay walang anuman?+ Sapagkat walang pagsalang gumagawa ito ng mga pakpak para sa kaniyang sarili na tulad ng sa agila at lumilipad patungo sa langit.+  Huwag kang kumain ng pagkain ng sinumang may matang di-mapagbigay,+ ni maging mapaghangad ka man sa kaniyang masasarap na pagkain.+  Sapagkat gaya ng isa na nagninilay-nilay sa kaniyang kaluluwa, gayon din siya.+ “Kumain ka at uminom,” ang sabi niya sa iyo, ngunit ang kaniyang puso ay hindi sumasaiyo.+  Ang iyong subo ng pagkain na kinain mo ay isusuka mo, at sasayangin mo lamang ang iyong mga salitang kaiga-igaya.+  Huwag kang magsasalita sa pandinig ng hangal,+ sapagkat hahamakin niya ang mga salita mong pantas.+ 10  Huwag mong iuurong ang sinaunang hangganan,+ at sa bukid ng mga batang lalaking walang ama ay huwag kang papasok.+ 11  Sapagkat ang kanilang Manunubos ay malakas; siya mismo ang magtatanggol ng kanilang usapin sa iyo.+ 12  Ilapit mo ang iyong puso sa disiplina at ang iyong tainga sa mga pananalita ng kaalaman.+ 13  Huwag mong ipagkait sa bata ang disiplina.+ Kung hahampasin mo siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. 14  Dapat mo siyang hampasin ng pamalo, upang mailigtas mo ang kaniyang kaluluwa mula sa Sheol.+ 15  Anak ko, kung ang iyong puso ay nagpapakarunong,+ ang aking puso ay magsasaya, ang akin nga.+ 16  At magbubunyi ang aking mga bato kapag ang iyong mga labi ay nagsasalita ng katuwiran.+ 17  Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan,+ kundi matakot ka kay Jehova buong araw.+ 18  Sapagkat kung magkagayon ay magkakaroon ng kinabukasan,+ at ang iyong pag-asa ay hindi maglalaho.+ 19  O anak ko, ikaw ay makinig at magpakarunong, at akayin mo ang iyong puso sa daan.+ 20  Huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak,+ sa matatakaw kumain ng karne.+ 21  Sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay sasapit sa karalitaan,+ at ang antok ay magdaramit sa isa ng mga basahan lamang.+ 22  Makinig ka sa iyong ama na nagpangyari ng iyong kapanganakan,+ at huwag mong hamakin ang iyong ina dahil lamang sa tumanda na siya.+ 23  Bilhin mo ang katotohanan+ at huwag mong ipagbili iyon—karunungan at disiplina at pagkaunawa.+ 24  Ang ama ng matuwid ay walang pagsalang magagalak;+ ang ama na nagkaanak ng isa na marunong ay magsasaya rin sa kaniya.+ 25  Ang iyong ama at ang iyong ina ay magsasaya, at siyang nagsilang sa iyo ay magagalak.+ 26  Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at ang mga mata mong iyan ay malugod nawa sa aking mga daan.+ 27  Sapagkat ang patutot ay isang malalim na hukay+ at ang babaing di-kilala ay makipot na balon. 28  Tiyak na siya, tulad ng magnanakaw, ay nag-aabang;+ at sa gitna ng mga tao ay nagdaragdag siya ng mga taksil.+ 29  Sino ang may kaabahan? Sino ang di-mapalagay? Sino ang may mga pakikipagtalo?+ Sino ang may pagkabahala? Sino ang may mga sugat nang walang dahilan? Sino ang may kalabuan ang mga mata? 30  Yaong mga nagbababad sa alak,+ yaong mga pumapasok upang maghanap ng hinaluang alak.+ 31  Huwag kang tumingin sa alak kapag ito ay kulay pula, kapag ito ay kumikislap sa kopa, kapag ito ay humahagod nang suwabe. 32  Sa huli ay kumakagat itong tulad ng serpiyente,+ at naglalabas ito ng lason tulad ng ulupong.+ 33  Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga bagay na kakatwa, at ang iyong puso ay magsasalita ng tiwaling mga bagay.+ 34  At tiyak na magiging tulad ka niyaong nakahiga sa kalagitnaan ng dagat, tulad nga niyaong nakahiga sa tuktok ng palo.+ 35  “Pinalo nila ako, ngunit hindi ako nagkasakit; hinampas nila ako, ngunit hindi ko namalayan. Kailan ako magigising?+ Iyon ay hahanapin ko pang muli.”+

Talababa