Kawikaan 2:1-22

2  Anak ko, kung tatanggapin mo ang aking mga pananalita+ at pakaiingatan mo sa iyo ang aking mga utos,+  upang magbigay-pansin sa karunungan ang iyong tainga,+ upang ikiling mo ang iyong puso sa kaunawaan;+  bukod diyan, kung tatawag ka ukol sa pagkaunawa+ at ilalakas mo ang iyong tinig ukol sa kaunawaan,+  kung patuloy mo itong hahanapin na gaya ng pilak,+ at patuloy mo itong sasaliksikin na gaya ng nakatagong kayamanan,+  kung magkagayon ay mauunawaan mo ang pagkatakot+ kay Jehova, at masusumpungan mo ang mismong kaalaman sa Diyos.+  Sapagkat si Jehova ay nagbibigay ng karunungan;+ sa kaniyang bibig ay nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan.+  At para sa mga matuwid ay mag-iimbak siya ng praktikal na karunungan;+ siya ay isang kalasag sa mga lumalakad sa katapatan,+  sa pagmamasid sa mga landas ng kahatulan,+ at babantayan niya ang mismong daan ng kaniyang mga matapat.+  Kung magkagayon ay mauunawaan mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang katapatan, ang buong landasin ng kabutihan.+ 10  Kapag ang karunungan ay pumasok sa iyong puso+ at ang kaalaman ay naging kaiga-igaya sa iyo mismong kaluluwa,+ 11  ang kakayahang mag-isip ay magbabantay sa iyo,+ ang kaunawaan ay mag-iingat sa iyo,+ 12  upang iligtas ka mula sa masamang daan,+ mula sa taong nagsasalita ng tiwaling mga bagay,+ 13  mula sa mga lumilihis sa mga landas ng katuwiran upang lumakad sa mga daan ng kadiliman,+ 14  mula sa mga nagsasaya sa paggawa ng masama,+ na nagagalak sa tiwaling mga bagay ng kasamaan;+ 15  yaong ang mga landas ay liko at mga mapanlinlang sa kanilang buong landasin;+ 16  upang iligtas ka mula sa babaing di-kilala, mula sa ibang babae+ na nagpapadulas ng kaniyang mga pananalita,+ 17  na nagpapabaya sa matalik na kaibigan ng kaniyang kabataan+ at lumimot sa mismong tipan ng kaniyang Diyos.+ 18  Sapagkat lumulubog ang kaniyang bahay sa kamatayan at ang kaniyang mga bakas ay pababa roon sa mga inutil sa kamatayan.+ 19  Walang sinuman sa mga sumisiping sa kaniya ang babalik, ni matatamo man nilang muli ang mga landas ng mga buháy.+ 20  Ang layunin ay upang makalakad ka sa daan ng mabubuting tao+ at upang maingatan mo ang mga landas ng mga matuwid.+ 21  Sapagkat ang mga matuwid ang siyang tatahan sa lupa,+ at ang mga walang kapintasan ang siyang maiiwan dito.+ 22  Kung tungkol sa mga balakyot, lilipulin sila mula sa mismong lupa;+ at kung tungkol sa mga mapandaya, bubunutin sila mula rito.+

Talababa