Josue 20:1-9

20  At nagsalita si Jehova kay Josue, na sinasabi:  “Magsalita ka sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Magbigay kayo para sa inyo ng mga kanlungang lunsod+ na sinalita ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises,  upang ang mamamatay-tao+ na nakapatay ng isang kaluluwa nang di-sinasadya at sa kawalang-alam ay makatakas patungo roon; at ang mga iyon ay magsisilbing kanlungan ninyo mula sa tagapaghiganti ng dugo.+  At siya ay tatakas+ patungo sa isa sa mga lunsod na ito at tatayo sa may pasukan ng pintuang-daan+ ng lunsod at sasabihin ang kaniyang mga salita sa pandinig ng matatandang lalaki+ ng lunsod na iyon; at tatanggapin nila siya sa loob ng lunsod at bibigyan siya ng isang dako at mananahanan siyang kasama nila.  At sakaling habulin siya ng tagapaghiganti ng dugo, hindi nga nila isusuko sa kaniyang kamay ang mamamatay-tao;+ sapagkat sa kawalang-alam niya napatay ang kaniyang kapuwa, at hindi niya ito kinapopootan noong una.+  At mananahanan siya sa lunsod na iyon hanggang sa pagtayo niya sa harap ng kapulungan upang hatulan,+ hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote+ na nanunungkulan nang mga araw na iyon. Kung magkagayon ay maaari nang bumalik+ ang mamamatay-tao, at papasok siya sa kaniyang lunsod at sa kaniyang bahay, sa lunsod na tinakasan niya.’ ”  Sa gayon ay binigyan nila ng sagradong katayuan ang Kedes+ sa Galilea sa bulubunduking pook ng Neptali, at ang Sikem+ sa bulubunduking pook ng Efraim, at ang Kiriat-arba,+ na siyang Hebron, sa bulubunduking pook ng Juda.  At sa pook ng Jordan, sa may Jerico, sa dakong silangan ay ibinigay nila ang Bezer+ sa ilang na nasa talampas mula sa tribo ni Ruben,+ at ang Ramot+ sa Gilead mula sa tribo ni Gad, at ang Golan+ sa Basan mula sa tribo ni Manases.  Ito ang naging mga lunsod na itinakda para sa lahat ng mga anak ni Israel at para sa naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna nila, upang makatakas patungo roon ang sinumang nakapatay ng isang kaluluwa nang di-sinasadya,+ upang hindi siya mamatay sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo hanggang sa pagtayo niya sa harap ng kapulungan.+

Talababa