Josue 16:1-10

16  At ang palabunot+ ay lumabas para sa mga anak ni Jose+ mula sa Jordan+ sa may Jerico hanggang sa tubig ng Jerico sa gawing silangan, ang ilang na paahon mula sa Jerico patungo sa bulubunduking pook ng Bethel.+  At ito ay lumabas mula sa Bethel na sakop ng Luz+ at tumawid tungo sa hangganan ng mga Arkita+ sa Atarot,  at ito ay lumusong sa gawing kanluran tungo sa hangganan ng mga Japleteo hanggang sa hangganan ng Mababang Bet-horon + at ng Gezer,+ at ang dulo nito ay sa dagat.+  At inari ng mga anak ni Jose,+ ng Manases at Efraim,+ ang lupain.+  At ang naging hangganan ng mga anak ni Efraim ayon sa kanilang mga pamilya ay, oo, ang naging hangganan ng kanilang mana sa dakong silangan ay ang Atarot-addar,+ hanggang sa Mataas na Bet-horon;+  at ang hangganan ay lumabas hanggang sa dagat. Ang Micmetat+ ay nasa hilaga, at ang hangganan ay lumibot sa gawing silangan tungo sa Taanat-shilo, at tumawid sa gawing silangan tungo sa Janoa.  At ito ay lumusong mula sa Janoa tungo sa Atarot at sa Naara at umabot sa Jerico+ at lumabas hanggang sa Jordan.  Mula sa Tapua+ ang hangganan ay nagpatuloy sa gawing kanluran tungo sa agusang libis ng Kana,+ at ang dulo nito ay sa dagat.+ Ito ang mana ng tribo ng mga anak ni Efraim ayon sa kanilang mga pamilya.  At ang mga anak ni Efraim ay nagkaroon ng mga nakapaloob na lunsod+ sa gitna ng mana ng mga anak ni Manases, ang lahat ng mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 10  At hindi nila itinaboy ang mga Canaanita+ na nananahanan sa Gezer,+ at ang mga Canaanita ay patuloy na nananahanan sa gitna ng Efraim hanggang sa araw na ito+ at napasailalim ng mapang-aliping puwersahang pagtatrabaho.+

Talababa