Job 5:1-27

5  “Tumawag ka, pakisuyo! May sinuman bang sumasagot sa iyo?At kanino sa mga banal ka babaling?   Sapagkat ang mangmang ay papaslangin ng kaligaligan,At ang madaling maakit ay papatayin ng pagkainggit.   Nakita ko mismo ang mangmang na nag-uugat,+Ngunit bigla kong pinasimulang sumpain ang kaniyang tinatahanang dako.   Ang kaniyang mga anak ay nananatiling malayo sa kaligtasan,+At sila ay sinisiil sa pintuang-daan nang walang tagapagligtas.   Ang kaniyang inaani ay kinakain ng gutóm;At mula nga sa mga pangawit ng matadero ay may kumukuha niyaon,At sinasakmal nga ng isang silo ang kanilang kabuhayan.   Sapagkat hindi sa alabok nagmumula yaong nakasasakit,At hindi sa lupa nanggagaling ang kabagabagan.   Sapagkat ang tao ay ipinanganganak sa kabagabagan,Gaya ng mga alipato na lumilipad nang paitaas.   Gayunman, ako mismo ay hihiling sa Diyos,At sa Diyos ay ihaharap ko ang aking usapin,+   Sa Isa na gumagawa ng mga dakilang bagay na di-masaliksik,Mga kamangha-manghang bagay na walang bilang;+ 10  Sa Isa na nagbibigay ng ulan sa ibabaw ng lupa+At nagpapadala ng tubig sa malalawak na parang;+ 11  Sa Isa na naglalagay niyaong mga aba doon sa mataas na dako,+Upang yaong malulungkot ay matataas sa kaligtasan; 12  Sa Isa na bumibigo sa mga pakana ng mga tuso,+Upang ang kanilang mga kamay ay hindi gumawa nang may bunga; 13  Sa Isa na nanghuhuli ng marurunong sa kanilang sariling katusuhan,+Upang ang panukala ng mga tuso ang isip ay maisagawa nang padalus-dalos;+ 14  Nakakasalubong nila ang kadiliman maging sa araw,At nag-aapuhap sila sa katanghaliang tapat na para bang sa gabi;+ 15  At sa Isa na nagliligtas mula sa tabak buhat sa kanilang bibig,At mula sa kamay niyaong malakas, ng isa na dukha,+ 16  Anupat para sa maralita ay may pag-asa,+Ngunit itinitikom nga ng kalikuan ang bibig nito.+ 17  Narito! Maligaya ang tao na sinasaway ng Diyos;+At ang disiplina ng Makapangyarihan-sa-lahat ay huwag mong itakwil! 18  Sapagkat siya mismo ay nananakit, ngunit tinatalian niya ang sugat;Siya ay nanluluray, ngunit ang kaniyang sariling mga kamay ang nagpapagaling. 19  Sa anim na kabagabagan ay ililigtas ka niya,+At sa pito ay walang anumang nakapipinsala ang gagalaw sa iyo.+ 20  Sa panahon ng taggutom ay tiyak na tutubusin ka niya mula sa kamatayan,+At sa panahon ng digmaan, mula sa kapangyarihan ng tabak. 21  Mula sa hagupit ng dila ay matatago ka,+At hindi ka matatakot sa pananamsam kapag ito ay dumating. 22  Ang pananamsam at gutom ay pagtatawanan mo,At sa mabangis na hayop sa lupa ay hindi ka kailangang matakot. 23  Sapagkat sa mga bato sa parang ang iyong pakikipagtipan,At ang mabangis na hayop sa parang ay patatahaning may kapayapaan sa iyo.+ 24  At malalaman mo nga na ang kapayapaan mismo ay iyong tolda,At talagang paroroon ka at titingnan mo ang iyong pastulan, at walang anumang mawawala sa iyo. 25  At malalaman mo nga na ang iyong supling ay marami+At ang iyong mga inapo ay gaya ng pananim sa lupa.+ 26  Ikaw ay darating sa dakong libingan nang may sigla,+Gaya ng mga tungkos na natitipon sa kanilang kapanahunan. 27  Narito! Ito ang aming nasiyasat. Gayon nga ito.Pakinggan mo ito, at ikaw—alamin mo ito sa ganang iyo.”

Talababa