Job 42:1-17

42  At sinagot ni Job si Jehova at nagsabi:   “Napag-alaman ko na kaya mong gawin ang lahat ng bagay,+At walang kaisipan ang hindi mo magagawa.+   ‘Sino itong nagpapalabo ng payo nang walang kaalaman?’+Kaya nga nagsalita ako, ngunit hindi ko nauunawaanAng mga bagay na lubhang kamangha-mangha para sa akin, na hindi ko nalalaman.+   ‘Dinggin mo, pakisuyo, at ako ay magsasalita.Tatanungin kita, at magsabi ka sa akin.’+   Sa sabi-sabi ay nakarinig ako ng tungkol sa iyo,Ngunit ngayon ay nakikita ka nga ng aking mata.   Kaya naman binabawi ko ang aking sinabi,At ako ay nagsisisi+ sa alabok at abo.”  At nangyari pagkatapos na salitain ni Jehova ang mga salitang ito kay Job, sinabi ni Jehova kay Elipaz na Temanita:“Ang aking galit ay nag-init laban sa iyo at sa dalawang kasamahan mo,+ sapagkat hindi kayo nagsalita ng katotohanan tungkol sa akin+ gaya ng aking lingkod na si Job.  At ngayon ay kumuha kayo para sa inyo ng pitong toro at pitong barakong tupa+ at pumaroon kayo sa aking lingkod na si Job,+ at maghandog kayo ng haing sinusunog sa ganang inyo; at idadalangin kayo+ ni Job na aking lingkod. Ang kaniyang mukha lamang ang tatanggapin ko upang hindi ko kayo gawan ng kadusta-dustang kahibangan, sapagkat hindi kayo nagsalita ng katotohanan tungkol sa akin, gaya ng aking lingkod na si Job.”+  Sa gayon ay yumaon si Elipaz na Temanita at si Bildad na Shuhita at si Zopar na Naamatita at ginawa ang gaya ng sinalita ni Jehova sa kanila; at tinanggap ni Jehova ang mukha ni Job. 10  At binaligtad ni Jehova ang bihag na kalagayan ni Job+ nang manalangin siya alang-alang sa kaniyang mga kasamahan,+ at bilang karagdagan ay pinasimulang ibigay ni Jehova ang lahat ng naging pag-aari ni Job, sa dobleng dami.+ 11  At nagsiparoon sa kaniya ang lahat ng kaniyang kapatid na lalaki at ang lahat ng kaniyang kapatid na babae at ang lahat ng dating nakakakilala sa kaniya,+ at kumain silang kasama niya+ ng tinapay sa kaniyang bahay at nakiramay sila sa kaniya at inaliw siya dahil sa lahat ng kapahamakan na ipinahintulot ni Jehova na sumapit sa kaniya; at ang bawat isa sa kanila ay nagbigay sa kaniya ng isang piraso ng salapi at ang bawat isa ng isang gintong singsing. 12  Kung tungkol kay Jehova, pinagpala niya+ ang huling wakas ni Job nang higit pa kaysa sa kaniyang pasimula,+ anupat nagkaroon siya ng labing-apat na libong tupa at anim na libong kamelyo at isang libong pareha ng mga baka at isang libong asnong babae. 13  Nagkaroon din siya ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae.+ 14  At tinawag niya ang pangalan ng una na Jemaima at ang pangalan ng ikalawa ay Kezia at ang pangalan ng ikatlo ay Keren-hapuc. 15  At walang mga babae ang nasumpungang kasinggaganda ng mga anak na babae ni Job sa buong lupain, at binigyan sila ng kanilang ama ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki.+ 16  At pagkatapos nito ay nabuhay pa si Job ng isang daan at apatnapung taon+ at nakita niya ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga apo+—apat na salinlahi. 17  At sa kalaunan ay namatay si Job, matanda na at puspos ng mga araw.+

Talababa