Job 40:1-24

40  At sinagot ni Jehova si Job at nagsabi:   “Ang isa bang mapaghanap ng pagkakamali ay dapat na makipagtalo sa Makapangyarihan-sa-lahat?+Sagutin iyon ng tagasaway sa Diyos.”+  At sinagot ni Job si Jehova at nagsabi:   “Narito! Ako ay naging walang kabuluhan.+Ano ang isasagot ko sa iyo?Ang aking kamay ay itinakip ko sa aking bibig.+   Minsan akong nagsalita, at hindi ako sasagot;At makalawang ulit, at wala akong idaragdag.”   At sinagot ni Jehova si Job mula sa buhawi+ at nagsabi:   “Bigkisan mo ang iyong mga balakang, pakisuyo, tulad ng isang matipunong lalaki;+Tatanungin kita, at magsabi ka sa akin.+   Tunay bang pawawalang-bisa mo ang aking katarungan?Aariin mo ba akong balakyot upang ikaw ay malagay sa tama?+   O mayroon ka bang bisig na tulad niyaong sa tunay na Diyos,+At makapagpapakulog ka ba ng tinig na tulad ng sa kaniya?+ 10  Pakisuyo, gayakan mo ang iyong sarili ng kadakilaan+ at kataasan;+At damtan mo ang iyong sarili ng karingalan+ at karilagan.+ 11  Pabugsuin mo ang mga silakbo ng iyong galit,+At tingnan mo ang bawat isang palalo at ibaba mo siya. 12  Tingnan mo ang bawat isang palalo, pagpakumbabain mo siya,+At yurakan mo ang mga balakyot sa mismong kinaroroonan nila. 13  Itago mo silang sama-sama sa alabok,+Talian mo ang kanila mismong mga mukha sa tagong dako, 14  At akin ngang papupurihan ka,Sapagkat kaya kang iligtas ng iyong kanang kamay. 15  Narito ngayon ang Behemot na nilikha ko gaya mo rin.Luntiang damo ang kinakain niya+ gaya ng toro. 16  At narito, ang lakas niya ay nasa kaniyang mga balakang,At ang dinamikong lakas+ niya ay nasa mga gatil ng kaniyang tiyan. 17  Binabaluktot niya ang kaniyang buntot na parang sedro;Ang mga litid ng mga hita niya ay magkakasanib. 18  Ang mga buto niya ay mga tubong tanso;Ang matitibay na buto niya ay tulad ng mga tungkod na hinubog na bakal. 19  Ito ang pasimula ng mga daan ng Diyos;Mailalapit ng Maylikha+ nito ang kaniyang tabak. 20  Sapagkat iniluluwal ng mga bundok ang kanilang mga bunga para sa kaniya,+At ang lahat ng mababangis na hayop sa parang ay doon naglalaro. 21  Humihiga siya sa ilalim ng matitinik na punong lotus,Sa kubling dako ng mga tambo+ at sa latiang dako.+ 22  Tinatabingan siya ng lilim ng matitinik na punong lotus;Pinalilibutan siya ng mga alamo ng agusang libis. 23  Kapag rumaragasa ang ilog, hindi siya tumatakbo sa takot.Siya ay panatag, kahit na bumugso ang Jordan+ laban sa kaniyang bibig. 24  Sa harap ng kaniyang mga mata ay may makakakuha ba sa kaniya?May makapagbubutas ba ng kaniyang ilong sa pamamagitan ng mga silo?

Talababa