Job 37:1-24

37  “Dahil nga rito ay nagsisimulang manginig ang aking puso,+At iyon ay lumulukso mula sa kinaroroonan nito.   Makinig kayong mabuti sa dagundong ng kaniyang tinig,+At sa ungol na lumalabas sa kaniyang bibig.   Sa silong ng buong langit ay pinawawalan niya ito,At ang kaniyang kidlat+ ay hanggang sa mga dulo ng lupa.   Kasunod nito ay may ugong na dumadagundong;Pinakukulog+ niya ang ugong ng kaniyang kadakilaan,+At hindi niya pinipigilan ang mga iyon kapag naririnig ang kaniyang tinig.+   Pinakukulog ng Diyos ang kaniyang tinig+ sa kamangha-manghang paraan,Gumagawa ng mga dakilang bagay na hindi natin matatalastas.+   Sapagkat sa niyebe ay sinasabi niya, ‘Lumagpak ka sa lupa,’+At sa buhos ng ulan, sa buhos nga ng kaniyang malalakas na ulan.+   Ang kamay ng bawat makalupang tao ay tinatatakan niyaUpang malaman ng bawat taong mortal ang kaniyang gawa.   At dumarating ang mabangis na hayop sa pagtambang,At tumatahan ito sa mga taguang dako nito.+   Dumarating ang bagyong hangin mula sa loobang silid+At ang lamig mula sa mga hanging hilaga.+ 10  Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinibigay ang yelo+At ang lawak ng tubig ay napipigilan.+ 11  Oo, pinabibigatan niya ng halumigmig ang ulap,Pinangangalat ng kaniyang liwanag+ ang kaulapan, 12  At ipinipihit iyon sa palibot kapag inuugitan niya sa kanilang pagkilosSaanman niya utusan+ ang mga iyon sa ibabaw ng mabungang lupain ng lupa. 13  Maging ukol sa pamalo+ o ukol sa kaniyang lupain+O ukol sa maibiging-kabaitan,+ pinapangyayari niyang iyon ay magkabisa. 14  Dinggin mo ito, O Job;Tumigil ka at magbigay-pansin ka sa mga kamangha-manghang gawa ng Diyos.+ 15  Alam mo ba kung kailan itinalaga ng Diyos ang mga iyon,+At kung kailan niya pinasikat ang liwanag ng kaniyang ulap? 16  Alam mo ba ang tungkol sa pagkakabitin ng ulap,+Ang mga kamangha-manghang gawa ng Isa na sakdal sa kaalaman?+ 17  Kung paanong ang iyong mga kasuutan ay mainitKapag ang lupa ay kakikitaan ng katahimikan mula sa timog?+ 18  Mapupukpok mo bang kasama niya ang kalangitan+Na sintigas ng salaming binubo? 19  Ipaalam mo sa amin kung ano ang dapat naming sabihin sa kaniya;Hindi kami makapag-ayos ng mga salita dahil sa kadiliman. 20  Dapat bang saysayin sa kaniya na ako ay magsasalita?O may tao bang nagsabi anupat iyon ay ipatatalastas?+ 21  At ngayon ay talagang hindi nila nakikita ang liwanag;Iyon ay maningning sa kalangitan,Kapag may hanging dumaan at nilinis nito ang mga iyon. 22  Mula sa hilaga ay nanggagaling ang ginintuang karilagan.Sa Diyos ang karingalan+ ay kakila-kilabot. 23  Kung tungkol sa Makapangyarihan-sa-lahat, hindi pa natin siya nasasaliksik;+Siya ay dakila sa kapangyarihan,+At ang katarungan+ at ang saganang katuwiran+ ay hindi niya mamaliitin.+ 24  Kaya nga katakutan nawa siya ng mga tao.+Hindi niya pinahahalagahan ang sinumang marunong ayon sa kanilang sariling puso.”+

Talababa