Job 34:1-37

34  At si Elihu ay patuloy na sumagot at nagsabi:   “Pakinggan ninyong marurunong ang aking mga salita;At kayo na nakaaalam, dinggin ninyo ako.   Sapagkat sinusubok ng tainga ang mga salita,+Kung paanong nilalasahan ng ngalangala ang pagkain kapag kumakain.+   Piliin natin ang kahatulan para sa ating sarili;Alamin natin sa gitna natin kung ano ang mabuti.   Sapagkat sinabi ni Job, ‘Ako ay talagang nasa tama,+Ngunit inilihis ng Diyos ang paghatol sa akin.+   Nagsisinungaling ba ako laban sa aking sariling kahatulan?Ang aking malubhang sugat ay di-malunasan bagaman wala namang pagsalansang.’+   Sinong matipunong lalaki ang tulad ni Job,+Na umiinom ng kaalipustaan na tulad ng tubig?+   At yumayaon nga siya sa pakikipagsamahan sa mga nagsasagawa ng bagay na nakasasakitAt sa paglakad na kasama ng mga taong balakyot.+   Sapagkat sinabi niya, ‘Ang matipunong lalaki ay hindi nakikinabang+Sa pagkakaroon niya ng kaluguran sa Diyos.’ 10  Kaya makinig kayo sa akin, kayong mga taong may puso.+Malayong gumawi nang may kabalakyutan ang tunay na Diyos,+At na gumawi nang di-makatarungan ang Makapangyarihan-sa-lahat!+ 11  Sapagkat ayon sa paggawi ng makalupang tao ay gagantihan+ niya siya,At ayon sa landas ng tao ay pasasapitin niya iyon sa kaniya. 12  Oo, ang totoo, ang Diyos ay hindi gumagawi nang may kabalakyutan,+At hindi binabaluktot ng Makapangyarihan-sa-lahat ang kahatulan.+ 13  Sino ang nag-atas sa kaniya ng lupa,At sino ang nagtalaga sa kaniya ng mabungang lupain, ng kabuuan nga nito? 14  Kung itutuon niya ang kaniyang puso sa kaninuman,Kung ang espiritu at hininga ng isang iyon ay pipisanin niya sa kaniyang sarili,+ 15  Ang lahat ng laman ay sama-samang papanaw,At ang makalupang tao ay babalik sa mismong alabok.+ 16  Kaya kung mayroon kang pagkaunawa, pakinggan mo ito;Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita. 17  Tunay ba na ang napopoot sa katarungan ay manunupil,+At kung matuwid ang isang makapangyarihan ay aariin mo ba siyang balakyot?+ 18  Mayroon bang magsasabi sa hari, ‘Ikaw ay walang kabuluhan’?Sa mga taong mahal, ‘Kayo ay balakyot’?+ 19  May Isa na hindi nagpapakita ng pagtatangi sa mga prinsipeAt hindi nagpapakundangan nang higit sa taong mahal kaysa sa maralita,+Sapagkat silang lahat ay gawa ng kaniyang mga kamay.+ 20  Sa isang sandali ay namamatay sila,+ kahit sa kalagitnaan ng gabi;+Ang bayan ay nagpapasuray-suray at pumapanaw,At ang mga makapangyarihan ay lumilisan nang hindi sa pamamagitan ng kamay.+ 21  Sapagkat ang kaniyang mga mata ay nasa mga lakad ng tao,+At ang lahat ng hakbang nito ay nakikita niya. 22  Walang kadiliman ni matinding karimlanUpang doon magkubli+ ang mga nagsasagawa ng bagay na nakasasakit. 23  Sapagkat hindi siya nagsasaayos ng takdang panahon para sa sinumang taoUpang humarap sa Diyos sa paghatol. 24  Binabali niya ang mga makapangyarihan+ nang walang anumang pagsisiyasat,At pinatatayo niya ang iba bilang kahalili nila.+ 25  Sa gayon ay kinikilala niya ang kanilang mga gawa,+At ibinabagsak niya sila sa gabi, at nadudurog sila.+ 26  Tinatampal niya sila gaya ng mga balakyotSa kinaroroonan ng mga nagmamasid;+ 27  Sa dahilang lumihis sila mula sa pagsunod sa kaniya,+At hindi nila isinasaalang-alang+ ang alinman sa kaniyang mga lakad, 28  Upang paratingin sa kaniya ang hiyaw ng maralita;At dahil dito ay dinirinig niya ang hiyaw ng mga napipighati.+ 29  Kapag nagpapangyari siya ng katahimikan, sino nga ang makahahatol?At kapag ikinukubli niya ang kaniyang mukha,+ sino ang makakakita sa kaniya,Ukol man iyon sa isang bansa+ o sa isang tao, pareho lamang iyon? 30  Upang huwag maghari ang taong apostata,+Ni magkaroon man ng mga silo+ sa bayan. 31  Sapagkat may magsasabi nga ba sa Diyos,‘Ako ay nagtitiis, bagaman hindi ako gumagawi nang may kalikuan;+ 32  Bagaman wala akong nakikita, turuan mo ako;Kung nakagawa ako ng anumang kalikuan,Hindi ko na iyon muling gagawin’?+ 33  Gagantihan ba niya iyon ayon sa pangmalas mo sa dahilang tinatanggihan mo ang kahatulan,Sa dahilang ikaw mismo ang pumipili, at hindi ako?Maging yaong alam na alam mo ay salitain mo. 34  Sasabihin sa akin ng mga taong may puso+Ng isa ngang marunong at matipunong lalaki na nakikinig sa akin, 35  ‘Si Job ay nagsasalita nang walang kaalaman,+At ang kaniyang mga salita ay walang kaunawaan.’ 36  Ama ko, bayaan mong masubok si Job sa kasukdulanSa kaniyang mga tugon sa gitna ng mga taong mapanakit.+ 37  Sapagkat sa kaniyang kasalanan ay nagdaragdag siya ng paghihimagsik;+Sa gitna natin ay ipinapalakpak niya ang kaniyang mga kamay at pinararami ang kaniyang mga pananalita laban sa tunay na Diyos!”+

Talababa