Job 32:1-22

32  Sa gayon ay tumigil ang tatlong lalaking ito sa pagsagot kay Job, sapagkat siya ay matuwid sa kaniyang sariling paningin.+  Ngunit nag-init ang galit ni Elihu na anak ni Barakel na Buzita+ na mula sa pamilya ni Ram. Lumagablab ang kaniyang galit laban kay Job dahil ipinahahayag niyang matuwid ang kaniyang sariling kaluluwa sa halip na ang Diyos.+  Gayundin, lumagablab ang kaniyang galit laban sa tatlong kasamahan niya sa dahilang hindi sila nakasumpong ng sagot kundi inari nilang balakyot ang Diyos.+  At si Elihu ay naghintay kay Job taglay ang mga salita, dahil sila ay nakatatanda sa kaniya sa mga araw.+  At nang maglaon ay nakita ni Elihu na wala nang sagot sa bibig+ ng tatlong lalaki, at ang kaniyang galit ay lalo pang nag-init.  At si Elihu na anak ni Barakel na Buzita ay sumagot at nagsabi:“Bata ako sa mga arawAt kayo ay matatanda na.+Kaya naman ako ay nagpigil at natakotNa ipahayag sa inyo ang aking kaalaman.   Sinabi ko, ‘Ang mga araw ang dapat magsalita,At ang karamihan ng mga taon ang dapat maghayag ng karunungan.’+   Tiyak na ang espiritu sa taong mortalAt ang hininga ng Makapangyarihan-sa-lahat ang nagbibigay sa kanila ng unawa.+   Hindi lamang yaong mga sagana sa araw ang marurunong,+Ni yaon lamang matatanda ang nakauunawa ng kahatulan.+ 10  Sa gayon ay sinabi ko, ‘Makinig ka sa akin.Ipahahayag ko mismo ang aking kaalaman.’ 11  Narito! Hinintay ko ang mga salita ninyo,Pinakinggan ko ang inyong mga pangangatuwiran,+Hanggang sa makahagilap kayo ng mga salitang sasabihin. 12  At sa inyo ay itinuon ko ang aking pansin,At narito, walang sumasaway kay Job,Walang sinuman sa inyo ang sumasagot sa kaniyang mga pananalita, 13  Upang hindi ninyo sabihin, ‘Nakasumpong kami ng karunungan;+Ang Diyos ang nagtataboy sa kaniya, hindi ang tao.’ 14  Yamang hindi siya nagsaayos ng mga salita laban sa akin,Kaya hindi ako tutugon sa kaniya ayon sa inyong mga pananalita. 15  Nasindak sila, hindi na sila sumagot pa;Ang mga salita ay lumisan mula sa kanila. 16  At ako ay naghintay, sapagkat hindi na sila nagpatuloy sa pagsasalita;Sapagkat tumigil sila, hindi na sila sumagot pa. 17  Ibibigay ko mismo bilang kasagutan ang sa ganang akin;Ipahahayag ko mismo ang aking kaalaman; 18  Sapagkat ako ay napuno ng mga salita;Ang espiritu ay nagdulot ng kaigtingan+ sa akin sa aking tiyan. 19  Narito! Ang aking tiyan ay tulad ng alak na walang singawan;Nais nitong sumambulat na gaya ng mga bagong sisidlang balat.+ 20  Pagsalitain mo ako upang ako ay maginhawahan.Ibubuka ko ang aking mga labi upang makasagot ako.+ 21  Pakisuyo, huwag ipahintulot na ako ay magpakita ng pagtatangi sa isang tao;+At sa isang makalupang tao ay hindi ako maggagawad ng titulo;+ 22  Sapagkat hindi ko nga alam kung paano ako makapaggagawad ng titulo;Madali akong kukunin ng aking Maylikha.+

Talababa