Job 3:1-26

3  Pagkatapos nito ay ibinuka ni Job ang kaniyang bibig at pinasimulang sumpain ang kaniyang araw.+  Si Job ngayon ay sumagot at nagsabi:   “Maglaho nawa ang araw ng aking kapanganakan,+Gayundin ang gabi noong may magsabi, ‘Isang matipunong lalaki ang ipinaglihi!’   Kung tungkol sa araw na iyon, maging kadiliman nawa iyon.Huwag nawang hanapin iyon ng Diyos mula sa itaas,Ni sikatan man iyon ng liwanag.   Bawiin nawa iyon ng kadiliman at ng matinding karimlan.Mamalagi nawa sa ibabaw niyaon ang isang ulap-ulan.Pangilabutin nawa iyon ng mga bagay na nagpapadilim sa isang araw.+   Ang gabing iyon—kunin nawa iyon ng karimlan;+Huwag nawang matuwa iyon kasama ng mga araw ng isang taon;Sa bilang ng mga buwang lunar ay huwag nawang pumasok iyon.   Narito! Ang gabing iyon—maging baog nawa iyon;Huwag nawang datnan iyon ng hiyaw ng kagalakan.+   Sumpain nawa iyon ng mga sumusumpa sa araw,Yaong mga nakahandang manggising sa Leviatan.+   Magdilim nawa ang mga bituin ng takipsilim niyaon;Maghintay nawa iyon ng liwanag at huwag magkaroon;At huwag nawang makita niyaon ang mga silahis ng bukang-liwayway. 10  Sapagkat hindi niyaon isinara ang mga pinto ng tiyan+ ng aking ina,At sa gayo’y ikinubli ang kabagabagan mula sa aking mga mata. 11  Bakit mula sa bahay-bata ay hindi pa ako namatay?+Bakit hindi ako lumabas mula sa tiyan at pagkatapos ay pumanaw? 12  Bakit ako tinanggap ng mga tuhod,At bakit nga ng mga suso+ na aking sususuhan? 13  Sapagkat ngayon ay nakahiga na sana ako upang ako ay mapanatag;+Natulog na sana ako noon; nagpapahinga na sana ako+ 14  Kasama ng mga hari at ng mga tagapayo sa lupa,+Yaong mga nagtatayo ng mga tiwangwang na dako para sa kanilang sarili,+ 15  O ng mga prinsipe na may ginto,Yaong mga pumupuno sa kanilang mga bahay ng pilak; 16  O, tulad ng sanggol na naagas+ sa lihim, hindi na sana ako umiral,Tulad ng mga bata na hindi nakakita ng liwanag.+ 17  Doon ay naglikat ang mga balakyot sa panliligalig,+At doon ay nagpapahinga yaong mga nanghihimagod ang kalakasan.+ 18  Ang mga bilanggo ay panatag na magkakasama;Hindi nga nila naririnig ang tinig ng isa na sapilitang nagpapatrabaho sa kanila.+ 19  Ang maliit at ang malaki ay kapuwa naroroon,+At ang alipin ay napalalaya mula sa kaniyang panginoon. 20  Bakit siya nagbibigay ng liwanag sa isa na dumaranas ng kagipitan,At ng buhay doon sa mga mapait ang kaluluwa?+ 21  Bakit may mga naghihintay ng kamatayan, at hindi iyon dumarating,+Bagaman patuloy nilang hinahalukay iyon nang higit kaysa sa mga nakatagong kayamanan? 22  Yaong mga nagsasaya sa pagkagalak,Sila ay nagbubunyi sapagkat may nasumpungan silang dakong libingan. 23  [Bakit siya nagbibigay ng liwanag] sa matipunong lalaki, na ang lakad ay ikinubli,+At siyang binabakuran ng Diyos?+ 24  Sapagkat bago ang aking pagkain ay dumarating ang aking pagbubuntunghininga,+At tulad ng tubig ay bumubuhos ang aking mga pag-ungol;+ 25  Sapagkat isang nakapanghihilakbot na bagay ang pinanghihilakbutan ko, at iyon ay dumarating sa akin;At ang kinatatakutan ko ay dumarating sa akin.+ 26  Hindi ako naging malaya sa alalahanin, ni ako man ay napanatag,Ni napapahinga man, gayunma’y dumarating ang kaligaligan.”

Talababa