Job 23:1-17

23  At si Job ay sumagot at nagsabi:   “Maging sa ngayon ang ikinababahala+ kong kalagayan ay paghihimagsik;Ang aking kamay ay mabigat dahil sa aking pagbubuntunghininga.   O kung alam ko nga sana kung saan ko siya masusumpungan!+Paroroon ako mismo sa kaniyang takdang dako.+   Ihaharap ko sa kaniya ang isang usaping ukol sa paghatol,At ang aking bibig ay pupunuin ko ng mga pangangatuwiran;   Malalaman ko ang mga salita na isasagot niya sa akin,At pag-iisipan ko ang sasabihin niya sa akin.+   Makikipaglaban ba siya sa akin taglay ang saganang kapangyarihan?Hindi nga! Tiyak na siya ay magbibigay-pansin sa akin.+   Doon ay tiyak na makikipag-ayos sa kaniya ang matuwid,At ako ay yayaon nang ligtas magpakailanman mula sa aking hukom.   Narito! Sa dakong silangan ako paroroon, at wala siya roon;At bumalik ako, at hindi ko siya makilala;+   Sa kaliwa kung saan siya gumagawa, ngunit hindi ko siya mamasdan;Pumipihit siya sa kanan, ngunit hindi ko siya makita. 10  Sapagkat alam na alam niya ang daan na aking tinatahak.+Pagkatapos niya akong subukin, ako ay lalabas na parang ginto.+ 11  Ang kaniyang mga hakbang ay maingat na sinundan ng aking paa;Ang kaniyang daan ay iningatan ko, at hindi ako lumilihis.+ 12  Mula sa utos ng kaniyang mga labi ay hindi ako humihiwalay.+Pinakaingatan ko ang mga pananalita ng kaniyang bibig+ nang higit kaysa sa itinakda para sa akin. 13  At siya ay may iisang kaisipan, at sino ang makapipigil sa kaniya?+At ang kaniyang kaluluwa ay may ninanasa, at gagawin niya iyon.+ 14  Sapagkat lubusan niyang tutuparin ang itinakda para sa akin,+At ang mga bagay na tulad nito ay marami sa kaniya. 15  Kaya naman nababagabag ako dahil sa kaniya;Ako ay nagbibigay-pansin at nanghihilakbot sa kaniya.+ 16  Pinapanlupaypay nga ng Diyos ang aking puso,+At binagabag ako ng Makapangyarihan-sa-lahat.+ 17  Sapagkat hindi ako napatahimik dahil sa kadiliman,Ni dahil man sa natakpan ng karimlan ang aking mukha.

Talababa