Job 16:1-22

16  At si Job ay sumagot at nagsabi:   “Ako ay nakarinig na ng maraming bagay na tulad ng mga ito.Kayong lahat ay mapanligalig na mga mang-aaliw!+   May wakas ba ang mga salitang mahangin?+O ano ang nakayayamot sa iyo, anupat sumasagot ka?   Ako rin ay makapagsasalitang gaya ninyo.Kung ang inyong mga kaluluwa lamang sana ay nasa kinaroroonan ng aking kaluluwa,Ako ba ay magpapakahusay sa mga salita laban sa inyo,+At mag-iiling ba ako ng aking ulo laban sa inyo?+   Palalakasin ko kayo sa pamamagitan ng mga salita ng aking bibig,+At ang pang-aaliw ng aking mga labi ay pipigil—.   Kung magsasalita ako, ang aking kirot ay hindi napipigilan,+At kung titigil nga ako, ano ang naaalis sa akin?   Kaya lamang ay pinanghimagod niya ako ngayon;+Ginawa niyang kaaba-aba ang lahat ng nakikipagtipon sa akin.   Sinusunggaban mo rin ako. Iyon ay naging isang saksi,+Kung kaya ang aking kapayatan ay bumabangon laban sa akin. Sa aking mukha ay nagpapatotoo iyon.   Niluray ako ng kaniyang galit, at nagkikimkim siya ng matinding poot+ laban sa akin.Pinagngangalit nga niya ang kaniyang mga ngipin laban sa akin.+Pinanlilisik ng aking kalaban ang kaniyang mga mata laban sa akin.+ 10  Ibinuka nilang mabuti ang kanilang bibig laban sa akin,+May pandurusta nilang sinampal ang aking mga pisngi,Maramihan silang nagpipisan laban sa akin.+ 11  Ibinibigay ako ng Diyos sa mga batang lalaki,At sa mga kamay ng mga balakyot ay inihahagis niya ako nang buong lakas.+ 12  Ako ay naging panatag, ngunit niyugyog niya ako;+At sinunggaban niya ako sa batok at dinurog ako,At inilalagay niya ako bilang kaniyang tudlaan. 13  Pinalilibutan ako ng kaniyang mga mamamana;+Binibiyak niya ang aking mga bato+ at hindi siya nahahabag;Ibinubuhos niya ang aking apdo sa mismong lupa. 14  Ginigiba niya ako sa pamamagitan ng sunud-sunod na pagbutas;Dinadaluhong niya akong tulad ng isang makapangyarihan.+ 15  Nagtahi ako ng telang-sako+ sa ibabaw ng aking balat,At ibinaon ko ang aking sungay sa mismong alabok.+ 16  Ang aking mukha ay namula dahil sa pagtangis,+At sa talukap ng aking mga mata ay may matinding karimlan,+ 17  Bagaman walang karahasan sa aking mga palad,At ang aking panalangin ay dalisay.+ 18  O lupa, huwag mong takpan ang aking dugo!+At huwag nawang magkaroon ng dako para sa aking pagdaing! 19  At gayundin, narito! sa langit ay may nagpapatotoo tungkol sa akin,At ang aking saksi ay nasa kaitaasan.+ 20  Ang aking mga kasamahan ay mga tagapagsalita laban sa akin;+Sa Diyos ay tumingin ang aking mata nang may pagpupuyat.+ 21  At ang pasiya ay gagawin sa pagitan ng isang matipunong lalaki at ng Diyos,Gaya niyaong sa pagitan ng isang anak ng tao at ng kaniyang kasamahan.+ 22  Sapagkat ilang taon na lamang ang darating,At yayaon ako sa landas na hindi ko babalikan.+

Talababa