Isaias 64:1-12

64  O kung hinapak mo na sana ang langit, kung bumaba ka na sana,+ kung nayanig na sana ang mismong mga bundok dahil sa iyo,+  kung paanong pinagliliyab ng apoy ang panggatong na kahoy, at pinakukulo ng apoy ang tubig, upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kalaban,+ upang dahil sa iyo ay maligalig ang mga bansa!+  Nang gumawa ka ng mga kakila-kilabot na bagay+ na hindi namin inaasahan, ikaw ay bumaba. Dahil sa iyo ay nayanig ang mga bundok.+  At mula noong sinaunang panahon ay walang sinumang nakarinig,+ ni may sinumang nagtuon ng pandinig, ni may mata man na nakakita ng isang Diyos, maliban sa iyo,+ na kumikilos para sa isa na patuloy na naghihintay sa kaniya.+  Sinalubong mo ang isa na nagbubunyi at gumagawa ng katuwiran,+ yaong mga patuloy na umaalaala sa iyo sa iyong mga daan.+ Narito! Ikaw ay nagalit,+ habang patuloy kaming nagkakasala+—nasa mga iyon nang mahabang panahon, at dapat ba kaming maligtas?+  At kami ay naging gaya ng isa na marumi, kaming lahat, at ang lahat ng aming mga gawang katuwiran ay gaya ng kasuutan para sa mga kapanahunan ng pagreregla;+ at maglalaho kaming gaya ng mga dahon,+ kaming lahat, at tatangayin kami ng aming mga kamalian tulad ng hangin.+  At walang sinumang tumatawag sa iyong pangalan,+ walang sinumang gumigising upang humawak sa iyo; sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha mula sa amin,+ at pinangyayari mong matunaw+ kami sa tindi ng aming kamalian.  At ngayon, O Jehova, ikaw ang aming Ama.+ Kami ang luwad,+ at ikaw ang aming Magpapalayok;+ at kaming lahat ang gawa ng iyong kamay.+  Huwag kang magalit nang sukdulan, O Jehova,+ at huwag mong alalahanin magpakailanman ang aming kamalian.+ Tumingin ka ngayon, pakisuyo: kaming lahat ay iyong bayan.+ 10  Ang iyong mga banal na lunsod+ ay naging ilang. Ang Sion+ ay naging ganap na ilang, ang Jerusalem ay tiwangwang na kaguhuan.+ 11  Ang aming bahay ng kabanalan at kagandahan,+ na doon ay pinuri ka ng aming mga ninuno,+ ay naging bagay na susunugin sa apoy;+ at ang lahat ng aming mga kanais-nais na bagay+ ay naging kagibaan. 12  Sa harap ng mga bagay na ito ay patuloy ka bang magpipigil,+ O Jehova? Mananatili ka bang nakatigil at hahayaang pighatiin kami nang sukdulan?+

Talababa