Isaias 56:1-12

56  Ito ang sinabi ni Jehova: “Ingatan ninyo ang katarungan,+ at gawin ninyo ang matuwid.+ Sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating,+ at ang aking katuwiran ay masisiwalat na.+  Maligaya ang taong mortal na gumagawa nito,+ at ang anak ng sangkatauhan na nanghahawakan dito,+ na nangingilin ng sabbath upang huwag itong malapastangan,+ at nag-iingat ng kaniyang kamay upang huwag makagawa ng anumang uri ng kasamaan.+  At huwag sabihin ng banyaga na lumakip kay Jehova,+ ‘Walang alinlangang ibubukod ako ni Jehova mula sa kaniyang bayan.’+ Ni sabihin man ng bating,+ ‘Narito! Ako ay punungkahoy na tuyo.’ ”  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabbath at pumili niyaong kinalulugdan ko+ at nanghahawakan sa aking tipan:+  “Magbibigay nga ako sa kanila sa aking bahay+ at sa loob ng aking mga pader ng isang bantayog+ at isang pangalan,+ isang bagay na mas mabuti kaysa sa mga anak na lalaki at mga anak na babae.+ Isang pangalan hanggang sa panahong walang takda ang ibibigay ko sa kanila,+ isa na hindi mapaparam.+  “At ang mga banyaga na lumakip kay Jehova upang maglingkod sa kaniya+ at umibig sa pangalan ni Jehova,+ upang maging mga lingkod niya, lahat ng nangingilin ng sabbath upang huwag itong malapastangan at nanghahawakan sa aking tipan,+  dadalhin ko rin sila sa aking banal na bundok+ at pagsasayahin ko sila sa loob ng aking bahay-panalanginan.+ Ang kanilang mga buong handog na sinusunog+ at ang kanilang mga hain+ ay tatanggapin sa ibabaw ng aking altar.+ Sapagkat ang aking sariling bahay ay tatawagin ngang bahay-panalanginan para sa lahat ng mga bayan.”+  Ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, na nagtitipon ng mga nanabog mula sa Israel,+ ay: “Titipunin ko sa kaniya ang iba pa bukod sa mga natipon na mula sa kaniya.”+  Lahat kayong maiilap na hayop sa malawak na parang, pumarito kayo upang kumain, lahat kayong maiilap na hayop sa kagubatan.+ 10  Ang kaniyang mga bantay ay bulag.+ Walang sinuman sa kanila ang nagbigay-pansin.+ Silang lahat ay mga asong pipi; hindi sila makatahol,+ humihingal, nakahiga, maibigin sa pag-idlip.+ 11  Mga aso pa man din sila na matindi ang pagnanasa ng kaluluwa;+ hindi sila marunong mabusog.+ Mga pastol din sila na hindi natutong umunawa.+ Silang lahat ay bumaling sa kanilang sariling lakad, bawat isa ay sa kaniyang di-tapat na pakinabang mula sa kaniyang sariling hanggahan:+ 12  “Pumarito kayo! Kukuha ako ng alak; at uminom tayo ng nakalalangong inumin hanggang sa kasukdulan.+ At ang bukas ay tiyak na magiging gaya ng araw na ito, dakila sa lubhang nakahihigit na paraan.”+

Talababa