Isaias 50:1-11

50  Ito ang sinabi ni Jehova: “Nasaan nga ang kasulatan ng diborsiyo+ ng inyong ina, na pinaalis ko?+ O kanino ko kayo ipinagbili sa mga pinagkakautangan ko?+ Narito! Dahil sa inyong sariling mga kamalian+ ay ipinagbili kayo, at dahil sa inyong sariling mga pagsalansang ay pinaalis ang inyong ina.+  Bakit nang dumating ako ay walang sinumang naroon?+ Nang tumawag ako, walang sinumang sumagot?+ Naging napakaikli na nga ba ng aking kamay anupat hindi ito makatutubos,+ o sa akin ba ay walang kapangyarihang magligtas? Narito! Sa aking pagsaway+ ay tinutuyo ko ang dagat;+ ginagawa kong ilang ang mga ilog.+ Ang kanilang mga isda ay bumabaho sapagkat walang tubig, at namamatay sila dahil sa uhaw.+  Dinaramtan ko ng dilim ang langit,+ at telang-sako ang ginagawa kong pantakip sa kanila.”+  Binigyan ako ng Soberanong Panginoong Jehova ng dila ng mga naturuan,+ upang malaman ko kung paano sasagutin ng salita ang pagód.+ Nanggigising siya uma-umaga; ginigising niya ang aking pandinig upang makarinig na gaya ng mga naturuan.+  Binuksan ng Soberanong Panginoong Jehova ang aking pandinig, at ako, sa ganang akin, ay hindi naging mapaghimagsik.+ Hindi ako bumaling sa kabilang direksiyon.+  Ang aking likod ay iniharap ko sa mga nananakit, at ang aking mga pisngi+ doon sa mga bumubunot ng balbas. Ang aking mukha ay hindi ko ikinubli sa kahiya-hiyang mga bagay at sa dura.+  Ngunit ang Soberanong Panginoong Jehova ang tutulong sa akin.+ Kaya naman hindi ako makadarama ng pagkaaba. Kaya nga ginawa kong parang batong pingkian ang aking mukha, at alam ko na hindi ako mapapahiya.+  Ang Isa na nag-aaring matuwid sa akin ay malapit.+ Sino ang maaaring makipaglaban sa akin? Tumayo kaming magkasama.+ Sino ang aking katunggali sa paghatol?+ Lumapit siya sa akin.+  Narito! Ang Soberanong Panginoong Jehova ang tutulong sa akin. Sino nga ang makapagsasabing balakyot ako?+ Narito! Silang lahat, tulad ng isang kasuutan, ay maluluma.+ Isang hamak na tangà ang uubos sa kanila.+ 10  Sino sa inyo ang natatakot+ kay Jehova, na nakikinig sa tinig ng kaniyang lingkod,+ siyang lumalakad sa namamalaging kadiliman+ at sa kaniya ay walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ni Jehova+ at sumandig siya sa kaniyang Diyos.+ 11  “Narito! Kayong lahat na nagpapaliyab ng apoy, na nagpapaningas ng mga siklab, lumakad kayo sa liwanag ng inyong apoy, at sa gitna ng mga siklab na pinalagablab ninyo. Mula sa aking kamay ay tiyak na magkakaroon kayo nito: Sa matinding kirot ay hihiga kayo.+

Talababa