Isaias 4:1-6

4  At pitong babae ang susunggab nga sa isang lalaki sa araw na iyon,+ na sinasabi: “Kami ay kakain ng aming sariling tinapay at magbibihis ng aming sariling mga balabal; tawagin lamang sana kami sa iyong pangalan upang maalis ang aming kadustaan.”+  Sa araw na iyon ang pasisibulin ni Jehova+ ay magiging kagayakan at kaluwalhatian,+ at ang bunga ng lupain ay magiging isang bagay na maipagmamalaki+ at isang bagay na maganda para roon sa mga nagmula sa Israel na nakatakas.+  At mangyayari nga na yaong mga nalalabi sa Sion at yaong mga natitira sa Jerusalem ay sasabihing banal sa kaniya,+ ang lahat ng nakasulat ukol sa buhay sa Jerusalem.+  Kapag nahugasan na ni Jehova ang dumi ng mga anak na babae ng Sion+ at papalisin+ niya ang pagbububo ng dugo+ ng Jerusalem mula sa loob nito sa pamamagitan ng espiritu ng paghatol at sa pamamagitan ng espiritu ng pagsunog,+  tiyak na lalalangin din ni Jehova sa ibabaw ng bawat tatag na dako ng Bundok Sion+ at sa ibabaw ng kaniyang dako ng pagtitipon ang isang ulap kapag araw at ang isang usok, at ang liwanag ng nagliliyab na apoy+ kapag gabi;+ sapagkat sa ibabaw ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang silungan.+  At magkakaroon ng isang kubol na siyang lilim kapag araw laban sa tuyong init,+ at kanlungan at taguang dako sa bagyong maulan at sa pagpatak ng ulan.+

Talababa