Isaias 22:1-25

22  Ang kapahayagan tungkol sa libis ng pangitain:+ Ano nga ba ang nangyayari sa iyo anupat sumampa ka sa kabuuan sa mga bubong?+  Puspos ka ng kabagabagan, isang maingay na lunsod, isang nagbubunying bayan.+ Ang mga napatay sa iyo ay hindi yaong mga napatay sa pamamagitan ng tabak, ni yaong mga namatay sa pakikipagbaka.+  Ang lahat ng iyong mga diktador+ ay tumanan nang minsanan.+ Walang kinailangang busog nang sila ay kuning bilanggo. Lahat niyaong sa iyo na nasumpungan ay magkakasamang kinuhang bilanggo.+ Tumakas sila sa malayo.  Iyan ang dahilan kung bakit ko sinabi: “Huwag na ninyo akong titigan. Ako ay magpapakita ng kapaitan sa pagtangis.+ Huwag kayong magpumilit na aliwin ako dahil sa pananamsam sa anak na babae ng aking bayan.+  Sapagkat iyon ay araw ng kalituhan+ at ng pagyurak+ at ng panlilito+ ng Soberanong Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, sa libis ng pangitain. Naroon ang tagapagbuwag ng pader,+ at ang sigaw sa bundok.+  At kinuha ng Elam+ ang talanga, sa pandigmang karo ng makalupang tao, na may mga kabayong pandigma; at inilantad ng Kir+ ang kalasag.  At mangyayari nga na ang pinakapili sa iyong mabababang kapatagan ay magiging punô ng mga karong pandigma, at ang mismong mga kabayong pandigma ay walang pagsalang lalagay sa may pintuang-daan,  at aalisin ng isa ang pantabing ng Juda. At sa araw na iyon ay titingin ka tungo sa taguan ng mga armas+ ng bahay ng kagubatan,+  at tiyak na makikita ninyo ang mismong mga sira ng Lunsod ni David, sapagkat magiging marami nga.+ At titipunin ninyo ang tubig ng mababang tipunang-tubig.+ 10  At ang mga bahay sa Jerusalem ay bibilangin nga ninyo. Gigibain din ninyo ang mga bahay upang hindi maabot ang pader.+ 11  At magkakaroon ng sahuran na gagawin ninyo sa pagitan ng dalawang pader para sa tubig ng lumang tipunang-tubig.+ At hindi nga kayo titingin sa Dakilang Maylikha nito, at ang nag-anyo nito noong matagal nang panahon ay hindi nga ninyo makikita. 12  “At ang Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, ay tatawag sa araw na iyon ukol sa pagtangis+ at ukol sa pagdadalamhati at ukol sa pagkakalbo at ukol sa pagbibigkis ng telang-sako.+ 13  Ngunit, narito! pagbubunyi at pagsasaya, ang pagpatay ng mga baka at ang pagkatay ng mga tupa, ang pagkain ng karne at ang pag-inom ng alak,+ ‘Magkaroon ng kainan at inuman, sapagkat bukas ay mamamatay tayo.’ ”+ 14  At sa aking pandinig ay inihayag ni Jehova ng mga hukbo ang kaniyang sarili:+ “ ‘Ang kamaliang ito ay hindi ipagbabayad-sala+ para sa inyo hanggang sa mamatay kayo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoon, si Jehova ng mga hukbo.” 15  Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoon, si Jehova ng mga hukbo: “Yumaon ka, pasukin mo ang katiwalang ito, si Sebna,+ na namamahala sa bahay,+ 16  ‘Ano ang karapatan mo rito, at kanino ka may karapatan dito, anupat umuka ka rito ng dakong libingan sa ganang iyo?’+ Sa mataas na dako ay umuuka siya ng kaniyang dakong libingan; sa isang malaking bato ay umuukit siya ng tahanan sa ganang kaniya. 17  ‘Narito! Ibabagsak ka ni Jehova na may marahas na pagbabagsak, O matipunong lalaki, at susunggaban ka nang buong lakas. 18  Walang pagsalang ibabalot ka niya nang mahigpit, na gaya ng bola para sa maluwang na lupain. Doon ka mamamatay, at doon magiging kasiraang-puri ng sambahayan ng iyong panginoon ang mga karo ng iyong kaluwalhatian. 19  At itataboy kita mula sa iyong kinalalagyan; at mula sa iyong opisyal na katayuan ay may magbabagsak sa iyo.+ 20  “ ‘At mangyayari nga na sa araw na iyon ay tatawagin ko ang aking lingkod,+ na si Eliakim+ na anak ni Hilkias.+ 21  At daramtan ko siya ng iyong mahabang damit, at ang iyong paha ay ibibigkis ko nang mahigpit sa kaniya,+ at ang iyong pamunuan ay ibibigay ko sa kaniyang kamay; at siya ay magiging ama ng tumatahan sa Jerusalem at ng sambahayan ni Juda.+ 22  At iaatang ko ang susi+ ng sambahayan ni David sa kaniyang balikat, at siya ay magbubukas na hindi isasara ninuman, at siya ay magsasara na hindi bubuksan ninuman.+ 23  At ibabaon ko siyang gaya ng tulos+ sa isang dakong namamalagi, at siya ay magiging gaya ng trono ng kaluwalhatian sa sambahayan ng kaniyang ama.+ 24  At isasabit nila sa kaniya ang buong kaluwalhatian ng sambahayan ng kaniyang ama, ang mga inapo at ang mga supling, ang lahat ng maliliit na uri ng sisidlan, ang mga sisidlan na hugis-mangkok at gayundin ang lahat ng mga sisidlan na malalaking banga. 25  “ ‘Sa araw na iyon,’ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘ang tulos+ na nakabaon sa isang dakong namamalagi ay aalisin,+ at ito ay tutungkabin at malalaglag, at ang pasan na nakabitin dito ay mahihiwalay, sapagkat si Jehova mismo ang nagsalita nito.’ ”+

Talababa