Isaias 15:1-9

15  Ang kapahayagan laban sa Moab:+ Sapagkat sa gabi ay sinamsaman ito, ang Ar+ ng Moab ay pinatahimik. Sapagkat sa gabi ay sinamsaman ito, ang Kir+ ng Moab ay pinatahimik.  Umahon siya sa Bahay at sa Dibon,+ sa matataas na dako, upang tumangis. Dahil sa Nebo+ at dahil sa Medeba+ ay nagpapalahaw ang Moab. Sa lahat ng mga ulo roon ay may pagkakalbo;+ bawat balbas ay ginupitan.  Sa mga lansangan nito ay nakabigkis sila ng telang-sako.+ Sa mga bubong+ doon at sa mga liwasan doon ay nagpapalahaw ang lahat ng naroon, na bumababa habang tumatangis.+  At ang Hesbon at ang Eleale+ ay humihiyaw. Hanggang sa Jahaz+ ay naririnig ang kanilang tinig. Kaya naman ang mga nasasandatahang lalaki ng Moab ay patuloy na sumisigaw. Ang kaniya mismong kaluluwa ay nanginginig sa loob niya.  Ang aking puso ay dumaraing dahil sa Moab.+ Ang mga takas nito ay hanggang sa Zoar+ at Eglat-selisiya.+ Sapagkat sa sampahan ng Luhit+—may pagtangis na umaahon doon ang bawat isa; sapagkat habang patungo sa Horonaim+ ay pinalalakas nila ang pagdaing tungkol sa kasakunaan.  Sapagkat ang mismong tubig ng Nimrim+ ay naging lubusang tiwangwang. Sapagkat ang luntiang damo ay natuyo, ang damo ay naglaho; walang anumang naging luntian.+  Kaya naman ang mga tira at ang kanilang mga nakaimbak na pag-aari na tinipon nila, patuloy nilang itinatawid ang mga iyon sa mismong agusang libis ng mga alamo.  Sapagkat ang pagdaing ay lumaganap sa teritoryo ng Moab.+ Ang pagpapalahaw roon ay hanggang sa Eglaim; ang pagpapalahaw roon ay hanggang sa Beer-elim,  dahil ang mismong tubig ng Dimon ay naging punô ng dugo. Sapagkat sa Dimon ay maglalagay ako ng karagdagang mga bagay, gaya ng isang leon para sa mga takas ng Moab na tumatakas at para sa mga nalalabi sa lupain.+

Talababa