Ezra 5:1-17

5  At si Hagai+ na propeta at si Zacarias+ na apo ni Ido+ na propeta ay nanghula sa mga Judio na nasa Juda at Jerusalem, sa pangalan+ ng Diyos ng Israel na sumasakanila.+  Noon bumangon si Zerubabel+ na anak ni Sealtiel+ at si Jesua+ na anak ni Jehozadak at pinasimulang itayong muli ang bahay ng Diyos, na nasa Jerusalem; at kasama nila roon ang mga propeta+ ng Diyos na tumutulong sa kanila.  Nang panahong iyon ay pumaroon sa kanila si Tatenai+ na gobernador sa kabilang ibayo ng Ilog+ at si Setar-bozenai at ang kanilang mga kasamahan, at ito ang sinasabi ng mga iyon sa kanila: “Sino ang naglabas ng utos sa inyo na itayo ang bahay na ito at tapusin itong kayarian ng mga biga?”+  Pagkatapos ay sinabi ng mga iyon sa kanila ang ganito: “Anu-ano ang mga pangalan ng matitipunong lalaki na nagtatayo ng gusaling ito?”  At ang mata+ ng kanilang Diyos ay sumasa+ matatandang lalaki ng mga Judio, at hindi sila napahinto ng mga iyon hanggang sa ang ulat ay makarating kay Dario at pagkatapos na maibalik ang isang opisyal na dokumento may kinalaman dito.  Narito ang isang kopya+ ng liham na ipinadala ni Tatenai+ na gobernador sa kabilang ibayo ng Ilog+ at ni Setar-bozenai+ at ng kaniyang mga kasamahan,+ ang mabababang gobernador na nasa kabilang ibayo ng Ilog, kay Dario na hari;  ipinadala nila sa kaniya ang salita, at ang pagkakasulat doon ay ganito: “Kay Dario na hari: “Lubos na kapayapaan!+  Talastasin ng hari na pumaroon kami sa nasasakupang distrito+ ng Juda sa bahay ng dakilang Diyos,+ at itinatayo ito na may mga batong iginulong sa kalalagyan nito, at ang mga kahoy ay inilalapat sa mga pader; at ang gawaing iyon ay ginagawa nang may kasiglahan at sumusulong sa kanilang mga kamay.  Sa gayon ay tinanong namin ang matatandang lalaking ito. Ito ang sinabi namin sa kanila: ‘Sino ang naglabas ng utos sa inyo na itayo ang bahay na ito at tapusin itong kayarian ng mga biga?’+ 10  At itinanong din namin sa kanila ang kanilang mga pangalan, para maipaalam sa iyo, upang maisulat namin ang mga pangalan ng matitipunong lalaki na nangunguna sa kanila.+ 11  “At ito ang salitang ibinalik nila sa amin, na sinasabi: ‘Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at ng lupa,+ at itinatayo naming muli ang bahay na itinayo maraming taon na bago pa nito, na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel.+ 12  Gayunman, sapagkat ininis+ ng aming mga ama ang Diyos ng langit, ibinigay+ niya sila sa kamay ni Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya, ang Caldeo,+ at binuwag niya ang bahay+ na ito at dinala ang bayan sa pagkatapon sa Babilonya.+ 13  Gayunpaman, noong unang taon ni Ciro+ na hari ng Babilonya, si Ciro na hari ay naglabas ng utos na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos.+ 14  At gayundin ang mga sisidlang ginto at pilak+ ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor mula sa templo, na nasa Jerusalem, at dinala sa templo ng Babilonya,+ ang mga ito ay inilabas ni Ciro na hari+ mula sa templo ng Babilonya, at ibinigay ang mga iyon kay Sesbazar,+ ang pangalan ng ginawa niyang gobernador.+ 15  At sinabi niya rito: “Kunin mo ang mga sisidlang ito.+ Yumaon ka, ilagay mo ang mga iyon sa templong nasa Jerusalem, at muling itayo ang bahay ng Diyos sa dako nito.”+ 16  Nang dumating ang Sesbazar na iyon ay inilatag niya ang mga pundasyon ng bahay ng Diyos,+ na nasa Jerusalem; at mula noon hanggang sa ngayon ay muling itinatayo iyon ngunit hindi pa natatapos.’+ 17  “At ngayon kung waring mabuti sa hari, magkaroon ng pagsisiyasat+ sa bahay ng kayamanan ng hari na nariyan sa Babilonya, kung talaga nga bang may utos+ na lumabas mula kay Ciro na hari na muling itayo ang bahay na iyon ng Diyos sa Jerusalem; at ang pasiya ng hari may kinalaman dito ay ipadala niya sa amin.”

Talababa