Ezra 3:1-13

3  Nang dumating ang ikapitong+ buwan ay nasa kanilang mga lunsod na ang mga anak ni Israel. At ang bayan ay nagsimulang magtipon sa Jerusalem+ na parang iisang+ lalaki.  At si Jesua+ na anak ni Jehozadak at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote at si Zerubabel+ na anak ni Sealtiel+ at ang kaniyang mga kapatid ay tumindig at itinayo ang altar ng Diyos ng Israel, upang maghandog ng mga haing sinusunog sa ibabaw nito, ayon sa nakasulat+ sa kautusan ni Moises na lalaki ng tunay na Diyos.  Kaya itinayo nila nang matibay ang altar sa sarili nitong dako,+ sapagkat ang pagkatakot ay sumapit sa kanila dahil sa mga tao ng mga lupain,+ at nagsimula silang maghandog ng mga haing sinusunog para kay Jehova sa ibabaw nito, ang mga haing sinusunog sa umaga at sa gabi.+  At idinaos nila ang kapistahan ng mga kubol+ ayon sa nasusulat,+ na may mga haing sinusunog sa araw-araw na ang bilang ay ayon sa alituntunin ng kung ano ang marapat sa bawat araw.+  At pagkatapos naman ay ang palagiang handog na sinusunog+ at yaong para sa mga bagong buwan+ at para sa lahat ng pinabanal na kapanahunan ng kapistahan+ ni Jehova at para sa bawat isa na kusang naghandog ng kusang-loob+ na handog kay Jehova.  Mula nang unang araw ng ikapitong buwan+ ay nagsimula silang maghandog ng mga haing sinusunog para kay Jehova, nang ang pundasyon ng templo ni Jehova ay hindi pa nailalatag.  At nagbigay sila ng salapi+ sa mga mamumutol+ at sa mga bihasang manggagawa,+ at ng mga makakain+ at inumin at langis+ sa mga Sidonio+ at sa mga taga-Tiro,+ upang magdala ng mga tablang sedro mula sa Lebanon+ hanggang sa dagat sa Jope,+ ayon sa pahintulot na ipinagkaloob sa kanila ni Ciro+ na hari ng Persia.  At nang ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng tunay na Diyos sa Jerusalem, nang ikalawang buwan,+ si Zerubabel+ na anak ni Sealtiel+ at si Jesua+ na anak ni Jehozadak at ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga saserdote at ang mga Levita, at ang lahat niyaong mga dumating sa Jerusalem mula sa pagkabihag+ ay nagsimula; at inilagay nila ngayon sa mga katungkulan ang mga Levita+ mula sa edad na dalawampung taon pataas upang mangasiwa sa gawain sa bahay ni Jehova.+  Sa gayon si Jesua,+ ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga kapatid, at si Kadmiel at ang kaniyang mga anak, na mga anak ni Juda, ay tumayo bilang isang pangkat upang mangasiwa sa mga gumagawa ng gawain sa bahay ng tunay na Diyos, gayundin ang mga anak ni Henadad,+ ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid, ang mga Levita. 10  Nang ilatag ng mga tagapagtayo ang pundasyon+ ng templo ni Jehova, ang mga saserdote naman na nakasuot ng opisyal na pananamit,+ na may mga trumpeta,+ at ang mga Levita na mga anak ni Asap,+ na may mga simbalo,+ ay tumayo upang purihin si Jehova ayon sa tagubilin+ ni David na hari ng Israel. 11  At nagsimula silang tumugon sa pamamagitan ng pagpuri+ at pasasalamat kay Jehova, “sapagkat siya ay mabuti,+ sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan sa Israel ay hanggang sa panahong walang takda.”+ Kung tungkol sa buong bayan, sumigaw sila ng isang malakas na sigaw+ bilang pagpuri kay Jehova dahil sa paglalatag ng pundasyon ng bahay ni Jehova. 12  At marami sa mga saserdote+ at sa mga Levita at sa mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama,+ ang matatandang lalaki na nakakita sa unang bahay,+ ang tumangis+ nang may malakas na tinig sa paglalatag ng pundasyon+ ng bahay na ito sa harap ng kanilang mga mata, habang marami pang iba ang naglakas ng tinig sa pagsigaw dahil sa kagalakan.+ 13  Sa gayon ay hindi makilala ng bayan ang pagkakaiba ng ingay ng sigaw ng pagsasaya+ sa ingay ng pagtangis ng bayan, sapagkat ang bayan ay sumisigaw nang may malakas na sigaw, at ang ingay ay narinig maging sa malayo.

Talababa