Ezra 1:1-11

1  At nang unang taon ni Ciro+ na hari ng Persia, upang maganap ang salita ni Jehova mula sa bibig ni Jeremias,+ ay pinukaw ni Jehova+ ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia kung kaya nagpalabas siya ng isang panawagan+ sa kaniyang buong nasasakupan, at gayundin sa sulat,+ na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Ciro na hari ng Persia,+ ‘Ang lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ni Jehova na Diyos+ ng langit,+ at siya ang nag-atas sa akin na magtayo para sa kaniya ng isang bahay sa Jerusalem,+ na nasa Juda.  Sinuman sa inyo na mula sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Diyos.+ Kaya paahunin siya sa Jerusalem, na nasa Juda, at itayo niyang muli ang bahay ni Jehova na Diyos ng Israel—siya ang tunay na Diyos+—na nasa Jerusalem.+  Kung tungkol sa sinumang maiiwan mula sa lahat ng dakong tinatahanan niya bilang dayuhan,+ tulungan siya ng mga lalaki sa kaniyang dako sa pamamagitan ng pilak at ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga alagang hayop kasama ang kusang-loob na handog+ para sa bahay ng tunay na Diyos, na nasa Jerusalem.’ ”  Nang magkagayon ay tumindig ang mga ulo+ ng mga ama ng Juda at ng Benjamin at ang mga saserdote at ang mga Levita, ang bawat isa nga na ang espiritu+ ay pinukaw ng tunay na Diyos, upang umahon at itayong muli ang bahay ni Jehova,+ na nasa Jerusalem.  Kung tungkol sa lahat niyaong nasa palibot nila, pinalakas+ nila ang kanilang mga kamay sa pamamagitan ng mga kagamitang pilak, ng ginto, ng mga pag-aari at ng mga alagang hayop at ng mga piling bagay, bukod pa sa lahat niyaong inihandog nang kusang-loob.+  Gayundin, inilabas ni Haring Ciro ang mga kagamitan ng bahay ni Jehova,+ na kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem+ at pagkatapos ay inilagay sa bahay ng kaniyang diyos.+  At ang mga iyon ay inilagay ni Ciro na hari ng Persia sa ilalim ng pangangasiwa ni Mitredat na ingat-yaman at binilang ang mga iyon kay Sesbazar+ na pinuno ng Juda.+  At ito ang mga bilang ng mga iyon: tatlumpung hugis-basket na sisidlang ginto, isang libong hugis-basket na sisidlang pilak, dalawampu’t siyam na pamalit na sisidlan, 10  tatlumpung maliliit na mangkok+ na ginto, apat na raan at sampung maliliit na pangalawahing mangkok na pilak, isang libong iba pang mga kagamitan. 11  Ang lahat ng mga kagamitang ginto at pilak ay limang libo apat na raan. Ang lahat ng bagay ay iniahon ni Sesbazar,+ kasama ng pag-aahon ng itinapong+ bayan mula sa Babilonya patungo sa Jerusalem.

Talababa