Ezekiel 8:1-18

8  At nangyari nang ikaanim na taon, nang ikaanim na buwan, noong ikalimang araw ng buwan, ako ay nakaupo sa aking bahay at ang matatandang lalaki ng Juda ay nakaupo sa harap ko,+ nang ang kamay ng Soberanong Panginoong Jehova ay dumating sa akin doon.+  At nagsimula akong makakita, at, narito! isang wangis na katulad ng anyo ng apoy;+ mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at pababa ay may apoy,+ at mula sa kaniyang mga balakang at pataas ay may tulad ng anyo ng isang kaningningan, tulad ng kisap ng elektrum.+  Nang magkagayon ay iniunat niya ang wangis ng isang kamay+ at hinawakan ako sa isang bungkos ng buhok sa aking ulo, at isang espiritu+ ang nagdala sa akin sa pagitan ng lupa at ng langit at dinala ako sa Jerusalem sa mga pangitaing mula sa Diyos,+ sa pasukan ng pinakaloob na pintuang-daan+ na nakaharap sa gawing hilaga, sa kinaroroonan ng tahanang dako ng sagisag ng paninibugho na pumupukaw ng paninibugho.+  At, narito! ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay naroon,+ tulad ng anyo na nakita ko sa kapatagang libis.  At sinabi niya sa akin: “Anak ng tao, pakisuyo, itingin mo ang iyong mga mata sa dakong hilaga.” Kaya itiningin ko ang aking mga mata sa dakong hilaga, at, narito! sa gawing hilaga ng pintuang-daan ng altar ay naroon ang sagisag na ito ng paninibugho+ sa pasukang-daan.  At sinabi pa niya sa akin: “Anak ng tao, nakikita mo ba kung anong malulubhang karima-rimarim na bagay ang ginagawa nila,+ ang mga bagay na ginagawa ng sambahayan ng Israel dito upang lumayo ako sa aking santuwaryo?+ Gayunma’y makakakita kang muli ng malulubhang karima-rimarim na bagay.”  Sa gayon ay dinala niya ako sa pasukan ng looban, at nagsimula akong makakita, at, narito! may butas sa pader.  Sinabi niya ngayon sa akin: “Anak ng tao, bumutas ka sa pader, pakisuyo.”+ At unti-unti akong bumutas sa pader, at, narito! may isang pasukan.  At sinabi pa niya sa akin: “Pumasok ka at tingnan mo ang masasamang karima-rimarim na bagay na ginagawa nila rito.”+ 10  Kaya ako ay pumasok at nagsimulang makakita, at, narito! naroon ang bawat wangis+ ng gumagapang na mga bagay at karima-rimarim na mga hayop,+ at ang lahat ng karumal-dumal na idolo ng sambahayan ng Israel,+ na ang mga ukit ay nasa pader sa buong palibot. 11  At pitumpung lalaki+ mula sa matatanda ng sambahayan ng Israel ang nakatayo sa harap ng mga iyon, habang si Jaazanias na anak ni Sapan+ ay nakatayong kasama nila, na bawat isa ay taglay ang kaniyang insensaryo sa kaniyang kamay, at ang bango ng usok ng insenso ay pumapailanlang.+ 12  At sinabi niya sa akin: “Nakikita mo ba, O anak ng tao, kung ano ang ginagawa ng matatanda ng sambahayan ng Israel sa dilim,+ ng bawat isa sa pinakaloob na mga silid na may kani-kaniyang rebulto? Sapagkat sinasabi nila, ‘Hindi tayo nakikita ni Jehova.+ Iniwan na ni Jehova ang lupain.’ ” 13  At patuloy pa niyang sinabi sa akin: “Makakakita ka pang muli ng malulubhang karima-rimarim na bagay na ginagawa nila.”+ 14  Kaya dinala niya ako sa pasukan ng pintuang-daan ng bahay ni Jehova, na nasa dakong hilaga, at, narito! doon ay nakaupo ang mga babae, na tinatangisan ang diyos na si Tamuz. 15  At sinabi pa niya sa akin: “Nakikita mo ba ito, O anak ng tao? Makakakita ka pang muli ng malulubhang karima-rimarim+ na bagay na mas masama pa kaysa sa mga ito.” 16  Kaya dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ni Jehova,+ at, narito! sa pasukan ng templo ni Jehova, sa pagitan ng beranda at ng altar,+ may mga dalawampu’t limang lalaki+ na nakatalikod sa templo ni Jehova+ at ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa silangan, at yumuyukod sila sa dakong silangan, sa araw.+ 17  At sinabi pa niya sa akin: “Nakikita mo ba ito, O anak ng tao? Isa bang napakagaan na bagay sa sambahayan ni Juda ang gawin ang mga karima-rimarim na bagay na ginagawa nila rito, na pinupuno nga nila ng karahasan+ ang lupain at ginagalit nila akong muli, at narito, idinuduldol nila sa aking ilong ang supang? 18  At ako rin mismo ay kikilos sa aking pagngangalit.+ Ang aking mata ay hindi maaawa, ni mahahabag man ako.+ At tiyak na tatawag sila sa aking pandinig sa malakas na tinig, ngunit hindi ko sila diringgin.”+

Talababa