Ezekiel 42:1-20

42  At sa kalaunan ay dinala niya ako+ sa looban sa dakong labas sa daang patungo sa hilaga.+ At dinala niya ako sa lugar ng mga silid-kainan+ na nasa harap ng nakabukod na dako+ at nasa harap ng gusali sa gawing hilaga.  Sa harapan ng kahabaan na isang daang siko ay naroon ang hilagang pasukan, at ang lapad ay limampung siko.  Sa harap ng dalawampung siko na bahagi ng pinakaloob na looban+ at sa harap ng sahig+ na bahagi ng looban sa dakong labas ay may galerya sa tapat ng kapuwa galerya+ na tatlong palapag.  At sa harapan ng mga silid-kainan ay may isang daanan na sampung siko ang lapad sa dakong loob,+ isang daan na isang siko, at ang mga pasukan ng mga iyon ay sa dakong hilaga.  At kung tungkol sa mga silid-kainan, yaong mga nasa pinakaitaas ay mas maiikli, sapagkat ang mga galerya ay bumawas sa mga iyon, nang higit kaysa sa pinakamabababa at kaysa sa mga panggitna, may kinalaman sa gusali.  Sapagkat ang mga iyon ay nasa tatlong palapag,+ at ang mga iyon ay walang mga haligi na tulad ng mga haligi ng mga looban. Kaya naman mas malaking espasyo ang nabawas kaysa sa nabawas sa pinakamabababa at sa mga panggitna mula sa sahig.  At ang batong pader na nasa labas ay malapit sa mga silid-kainan sa gawing looban sa dakong labas na nasa harapan ng ibang mga silid-kainan. Ang haba nito ay limampung siko.  Sapagkat ang haba ng mga silid-kainan na nasa gawing looban sa dakong labas ay limampung siko, at, narito! sa harapan ng templo ay isang daang siko iyon.  At mula sa ibaba ng mga silid-kainang ito ang pasukang-daan ay nasa dakong silangan, kapag ang isa ay pumapasok sa mga iyon mula sa looban sa dakong labas. 10  Sa kalaparan ng batong pader ng looban sa dakong silangan, sa harapan ng nakabukod na dako+ at sa harapan ng gusali, ay may mga silid-kainan.+ 11  At may isang daan sa harapan ng mga iyon na gaya ng anyo ng mga silid-kainan na nasa dakong hilaga,+ gayon ang haba ng mga iyon at gayon ang lapad ng mga iyon; at ang lahat ng mga labasan ng mga iyon ay pare-pareho, at ang mga plano ng mga iyon ay pare-pareho at ang mga pasukan ng mga iyon ay pare-pareho. 12  At tulad ng mga pasukan ng mga silid-kainan na nasa dakong timog ang pasukan na nasa bukana ng daan, ang daan sa harapan ng katumbas na batong pader sa dakong silangan, kapag ang isa ay pumapasok sa mga iyon.+ 13  At sinabi niya sa akin: “Ang mga silid-kainan sa hilaga at ang mga silid-kainan sa timog na nasa harapan ng nakabukod na dako,+ iyon ang banal na mga silid-kainan, kung saan kinakain ng mga saserdote na lumalapit+ kay Jehova ang mga kabanal-banalang bagay.+ Doon nila inilalapag ang mga kabanal-banalang bagay at ang handog na mga butil at ang handog ukol sa kasalanan at ang handog ukol sa pagkakasala, sapagkat ang dako ay banal.+ 14  Kapag sila, ang mga saserdote, ay pumasok na, hindi rin sila lalabas mula sa dakong banal patungo sa looban sa dakong labas, kundi doon nila ilalagay ang kanilang mga kasuutan na kaugalian nilang gamitin sa paglilingkod,+ sapagkat ang mga iyon ay banal. Sila ay magbibihis ng ibang mga kasuutan,+ at lalapit para sa bayan.” 15  At natapos niya ang mga sukat ng pinakaloob na bahay, at inilabas niya ako sa daan ng pintuang-daan na nakaharap sa dakong silangan,+ at sinukat niya iyon sa buong palibot. 16  Sinukat niya ang silanganing panig sa pamamagitan ng panukat na tambo. Iyon ay limang daang tambo, ayon sa panukat na tambo,+ sa palibot. 17  Sinukat niya ang hilagaang panig, limang daang tambo, ayon sa panukat na tambo, sa palibot. 18  Ang timugang panig ay sinukat niya, limang daang tambo, ayon sa panukat na tambo. 19  Lumibot siya sa kanluraning panig. Sumukat siya ng limang daang tambo, ayon sa panukat na tambo. 20  Para sa apat na panig ay sinukat niya iyon. Iyon ay may pader sa buong palibot,+ na ang haba ay limang daang tambo at ang lapad ay limang daang tambo,+ upang paghiwalayin ang banal at ang di-banal.+

Talababa