Eclesiastes 4:1-16

4  At ako ay nagbalik upang makita ko ang lahat ng paniniil+ na ginagawa sa ilalim ng araw, at, narito! ang mga luha niyaong mga sinisiil,+ ngunit wala silang mang-aaliw;+ at sa panig ng kanilang mga maniniil ay may kapangyarihan, anupat wala silang mang-aaliw.  At pinuri ko ang patay na namatay na sa halip na ang buháy na nabubuhay pa.+  Kaya mas mabuti kaysa sa kanilang dalawa yaong hindi pa umiiral,+ na hindi pa nakakita sa kapaha-pahamak na gawa na ginagawa sa ilalim ng araw.+  At nakita ko mismo ang lahat ng pagpapagal at ang lahat ng kahusayan sa paggawa,+ na iyon ay nagbubunga ng pagpapaligsahan sa isa’t isa;+ ito rin ay walang kabuluhan at paghahabol sa hangin.  Ang hangal ay naghahalukipkip ng kaniyang mga kamay+ at kumakain ng kaniyang sariling laman.+  Mas mabuti ang sandakot na kapahingahan kaysa sa dalawang dakot ng pagpapagal at paghahabol sa hangin.+  Ako ay nagbalik upang makita ko ang kawalang-kabuluhan sa ilalim ng araw:  May isa, ngunit walang ikalawa;+ wala rin siyang anak o kapatid,+ ngunit walang wakas ang lahat ng kaniyang pagpapagal. Gayundin, ang kaniyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa kayamanan:+ “At para kanino ako nagpapagal at nagkakait ng mabubuting bagay sa aking kaluluwa?”+ Ito rin ay walang kabuluhan, at ito ay isang kapaha-pahamak na kaabalahan.+  Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa,+ sapagkat sila ay may mabuting gantimpala dahil sa kanilang pagpapagal.+ 10  Sapagkat kung mabuwal ang isa sa kanila, maibabangon ng isa pa ang kaniyang kasama.+ Ngunit paano na lamang kung mabuwal ang isa at walang ibang magbabangon sa kaniya?+ 11  Bukod diyan, kung dalawa ang hihigang magkasama, sila nga ay tiyak na iinit; ngunit paano makapananatiling mainit ang nag-iisa lamang?+ 12  At kung may makapananaig sa nag-iisa, ang dalawang magkasama ay makapaninindigan laban sa kaniya.+ At ang panali na tatlong-ikid ay hindi madaling mapatid. 13  Mas mabuti ang batang nagdarahop ngunit marunong+ kaysa sa haring matanda na ngunit hangal,+ na walang sapat na nalalaman upang tumanggap pa ng babala.+ 14  Sapagkat lumabas siya mula sa bahay-bilangguan upang maging hari,+ bagaman sa pagkahari ng isang ito ay ipinanganak siyang dukha.+ 15  Nakita ko ang lahat ng buháy na lumalakad sa ilalim ng araw, kung ano ang nangyayari sa bata, na ikalawa, na tumatayong kahalili niyaong isa.+ 16  Walang wakas sa lahat ng mga tao, sa kanilang lahat na napasaharap niya;+ ni magsasaya man sa kaniya ang mga tao sa dakong huli,+ sapagkat ito rin ay walang kabuluhan at paghahabol sa hangin.+

Talababa