Eclesiastes 10:1-20

10  Mga patay na langaw ang nagpapabaho at nagpapabula sa langis ng manggagawa ng ungguento.+ Gayon ang ginagawa ng kaunting kamangmangan sa isa na pinahahalagahan dahil sa karunungan at kaluwalhatian.+  Ang puso ng marunong ay nasa kaniyang kanang kamay,+ ngunit ang puso ng hangal ay nasa kaniyang kaliwang kamay.+  At gayundin na alinmang daan ang nilalakaran ng mangmang,+ ang kaniyang puso ay nagkukulang, at sinasabi nga niya sa lahat na siya ay mangmang.+  Kung ang espiritu ng tagapamahala ay bumangon laban sa iyo, huwag mong iwan ang iyong sariling dako,+ sapagkat ang kahinahunan ay nagpapahupa ng malalaking kasalanan.+  May kapaha-pahamak na bagay na nakita ko sa ilalim ng araw, gaya ng paglabas ng pagkakamali+ dahil sa isang may kapangyarihan:+  Ang kamangmangan ay inilagay sa maraming matataas na posisyon,+ ngunit ang mayayaman ay patuloy na tumatahan sa mababang kalagayan.  Ako ay nakakita ng mga lingkod na nakakabayo ngunit may mga prinsipe na lumalakad sa lupa na parang mga lingkod.+  Siyang nagdudukal ng hukay ang siya ring mahuhulog doon;+ at siyang sumisira ng pader na bato, kakagatin siya ng serpiyente.+  Siyang tumitibag ng mga bato ay masasaktan sa mga iyon. Siyang sumisibak ng mga kahoy ay kailangang magpakaingat sa mga iyon.+ 10  Kapag ang kasangkapang bakal ay pumurol at hindi hinasa ng isa ang talim nito,+ gagamitin nga niya ang kaniyang sariling kalakasan. Kaya ang paggamit ng karunungan sa ikapagtatagumpay ay nagdudulot ng kapakinabangan.+ 11  Kung ang serpiyente ay mangagat kapag hindi pa nagkakabisa ang engkanto,+ wala ngang kapakinabangan yaong gumagamit ng dila. 12  Ang mga salita ng bibig ng marunong ay nagdudulot ng lingap,+ ngunit ang mga labi ng hangal ay lumalamon sa kaniya.+ 13  Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan,+ at ang huling wakas ng kaniyang bibig ay kapaha-pahamak na kabaliwan. 14  At ang mangmang ay nagsasabi ng maraming salita.+ Hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkatapos niya, sino ang makapagsasabi sa kaniya?+ 15  Ang pagpapagal ng mga hangal ay nakapanghihimagod+ sa kanila, sapagkat walang isa man ang nakaaalam kung paano ang pagparoon sa lunsod.+ 16  Paano ka na, O lupain, kapag ang iyong hari ay isang bata+ at ang iyong mga prinsipe ay palaging kumakain kahit sa umaga? 17  Maligaya ka, O lupain, kapag ang iyong hari ay anak ng mga taong mahal at ang iyong mga prinsipe ay kumakain sa tamang panahon upang lumakas, hindi upang mag-inuman lamang.+ 18  Dahil sa matinding katamaran ay lumulundo ang biga, at dahil sa pagbababa ng mga kamay ay tumutulo ang bahay.+ 19  Ang tinapay ay para sa pagtawa ng mga manggagawa, at ang alak ay nagpapasaya ng buhay;+ ngunit salapi ang siyang nakatutugon sa lahat ng bagay.+ 20  Maging sa iyong silid-tulugan ay huwag mong sumpain ang hari,+ at sa mga loobang silid na hinihigaan mo ay huwag mong sumpain ang sinumang mayaman;+ sapagkat isang lumilipad na nilalang sa langit ang maghahatid sa tinig at isang bagay na may mga pakpak ang maghahayag ng bagay na iyon.+

Talababa