2 Cronica 8:1-18

8  At nangyari sa pagwawakas ng dalawampung taon,+ noong itinatayo ni Solomon ang bahay ni Jehova+ at ang kaniyang sariling bahay,+  na ang mga lunsod na ibinigay ni Hiram+ kay Solomon—muling itinayo ni Solomon ang mga iyon at pagkatapos ay pinatahan doon ang mga anak ni Israel.  Karagdagan pa, si Solomon ay pumaroon sa Hamat-zoba at nanaig laban doon.  Pagkatapos ay muli niyang itinayo ang Tadmor sa ilang at ang lahat ng imbakang+ lunsod na itinayo niya sa Hamat.+  At itinayo niya ang Mataas na Bet-horon+ at ang Mababang Bet-horon,+ na mga nakukutaang lunsod na may mga pader,+ mga pinto at halang,+  at ang Baalat+ at ang lahat ng imbakang lunsod na naging kay Solomon at ang lahat ng lunsod ng karo+ at ang mga lunsod para sa mga mangangabayo+ at ang bawat kanais-nais na bagay ni Solomon+ na ninais niyang itayo sa Jerusalem at sa Lebanon+ at sa buong lupain na kaniyang pinamumunuan.  At kung tungkol sa lahat ng taong natira sa mga Hiteo+ at sa mga Amorita+ at sa mga Perizita+ at sa mga Hivita+ at sa mga Jebusita,+ na hindi bahagi ng Israel,+  mula sa kanilang mga anak na naiwan nila sa lupain, na hindi nilipol+ ng mga anak ni Israel, si Solomon ay patuloy na nangalap+ ng mga lalaki para sa puwersahang pagtatrabaho hanggang sa araw na ito.+  Ngunit walang sinumang mula sa mga anak ni Israel ang ginawang mga alipin ni Solomon para sa kaniyang gawain;+ sapagkat sila ay mga mandirigma+ at mga pinuno ng kaniyang mga ayudante at mga pinuno ng kaniyang mga tagapagpatakbo ng karo+ at ng kaniyang mga mangangabayo.+ 10  Ito ang mga pinuno ng mga kinatawan+ ni Haring Solomon, dalawang daan at limampu, na mga kapatas na namamahala sa mga tao.+ 11  At iniahon ni Solomon ang anak na babae ni Paraon+ mula sa Lunsod ni David+ patungo sa bahay na itinayo niya para sa kaniya,+ sapagkat sinabi niya: “Bagaman asawa ko, hindi siya dapat manahanan sa bahay ni David na hari ng Israel, sapagkat ang mga dakong pinaglagyan ng kaban ni Jehova ay banal.”+ 12  Noon ay naghandog si Solomon ng mga haing sinusunog+ para kay Jehova sa ibabaw ng altar+ ni Jehova na itinayo niya sa harap ng beranda,+ 13  bilang pang-araw-araw+ na gawain upang maghandog ayon sa utos ni Moises para sa mga sabbath+ at para sa mga bagong buwan+ at para sa mga itinakdang kapistahan+ tatlong ulit sa isang taon,+ sa kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa+ at sa kapistahan ng mga sanlinggo+ at sa kapistahan ng mga kubol.+ 14  Karagdagan pa, itinakda niya ang mga pangkat+ ng mga saserdote sa kanilang mga paglilingkod ayon sa alituntunin ni David na kaniyang ama,+ at ang mga Levita+ sa kanilang mga dako ng tungkulin, upang pumuri+ at upang maglingkod+ sa harap ng mga saserdote bilang pang-araw-araw na gawain,+ at ang mga bantay ng pintuang-daan sa kanilang mga pangkat para sa iba’t ibang pintuang-daan,+ sapagkat gayon ang utos ni David na lalaki ng tunay na Diyos. 15  At hindi sila lumihis mula sa utos ng hari sa mga saserdote at sa mga Levita may kinalaman sa anumang bagay at may kinalaman sa mga panustos.+ 16  Kaya lahat ng gawain ni Solomon ay nakahanda+ na mula nang araw ng paglalatag ng pundasyon ng bahay ni Jehova hanggang sa ito ay matapos.+ Kaya ang bahay ni Jehova ay nakumpleto na.+ 17  Noon ay pumaroon si Solomon sa Ezion-geber+ at sa Elot+ sa baybayin ng dagat sa lupain ng Edom.+ 18  At si Hiram+ ay palagiang nagpapadala sa kaniya sa pamamagitan ng kaniyang mga lingkod ng mga barko at ng mga lingkod na may kaalaman sa dagat,+ at pumaparoon sila sa Opir+ na kasama ng mga lingkod ni Solomon at kumukuha mula roon ng apat na raan at limampung talento+ na ginto+ at dinadala iyon kay Haring Solomon.+

Talababa