2 Cronica 33:1-25

33  Labindalawang taóng gulang si Manases+ nang magsimula siyang maghari, at limampu’t limang taon siyang naghari sa Jerusalem.+  At ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa mga karima-rimarim+ na bagay ng mga bansang pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.+  Kaya itinayo niyang muli ang matataas na dako+ na ibinagsak+ ni Hezekias na kaniyang ama, at nagtayo ng mga altar+ para sa mga Baal+ at gumawa ng mga sagradong poste,+ at nagsimula siyang yumukod+ sa buong hukbo ng langit+ at naglingkod sa mga iyon.+  At nagtayo siya ng mga altar+ sa bahay ni Jehova, na tungkol doon ay sinabi ni Jehova: “Sa Jerusalem mananatili ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda.”+  At nagtayo siya ng mga altar para sa buong hukbo ng langit+ sa dalawang looban+ ng bahay ni Jehova.+  At pinaraan niya mismo sa apoy+ ang sarili niyang mga anak sa libis ng anak ni Hinom,+ at nagsagawa ng mahika+ at gumamit ng panghuhula+ at nagsagawa ng panggagaway+ at nag-atas ng mga espiritista+ at ng mga manghuhula+ ng mga pangyayari. Ginawa niya nang malawakan ang masama sa paningin ni Jehova, upang galitin siya.+  Karagdagan pa, inilagay niya ang inukit na imaheng+ ginawa niya sa bahay ng tunay na Diyos,+ na tungkol doon ay sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon na kaniyang anak: “Sa bahay na ito at sa Jerusalem, na siya kong pinili+ mula sa lahat ng tribo ng Israel, ay ilalagay ko ang aking pangalan+ hanggang sa panahong walang takda.+  At hindi ko aalising muli ang paa ng Israel mula sa lupa na itinakda+ ko sa kanilang mga ninuno,+ kung iingatan lamang nilang gawin ang lahat ng iniutos ko sa kanila+ may kinalaman sa lahat ng kautusan+ at mga tuntunin+ at mga hudisyal na pasiya+ sa pamamagitan ng kamay ni Moises.”+  At patuloy na inililigaw ni Manases+ ang Juda+ at ang mga tumatahan sa Jerusalem upang gumawa ng mas masama+ kaysa sa mga bansa na nilipol ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.+ 10  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Manases at sa kaniyang bayan, ngunit hindi sila nagbigay-pansin.+ 11  Nang magkagayon ay dinala ni Jehova laban sa kanila+ ang mga pinuno ng hukbo ng hari ng Asirya,+ kung kaya nadakip nila si Manases sa mga hukay+ at iginapos+ siya ng dalawang pangaw na tanso at dinala siya sa Babilonya. 12  At nang mapighati+ siya nito, pinalambot niya ang mukha ni Jehova na kaniyang Diyos+ at patuloy na nagpakumbaba+ nang lubha dahil sa Diyos ng kaniyang mga ninuno. 13  At patuloy siyang nanalangin sa Kaniya, kung kaya hinayaan Niya na siya ay mapamanhikan+ nito at dininig Niya ang kaniyang paghiling ng lingap at isinauli siya sa Jerusalem sa kaniyang paghahari;+ at nakilala ni Manases na si Jehova ang tunay na Diyos.+ 14  At pagkatapos nito ay nagtayo siya ng pader sa dakong labas+ para sa Lunsod ni David+ sa gawing kanluran ng Gihon+ sa agusang libis at hanggang sa Pintuang-daan ng mga Isda,+ at iniligid niya iyon sa Opel+ at iyon ay ginawa niyang napakataas. Karagdagan pa, naglagay siya ng mga pinuno ng hukbong militar sa lahat ng nakukutaang lunsod sa Juda.+ 15  At inalis niya ang mga banyagang diyos+ at ang imaheng idolo+ mula sa bahay ni Jehova at ang lahat ng altar+ na itinayo niya sa bundok ng bahay ni Jehova at sa Jerusalem at pagkatapos ay ipinatapon ang mga iyon sa labas ng lunsod. 16  Bukod diyan, inihanda niya ang altar ni Jehova+ at nagsimulang maghain sa ibabaw nito ng mga haing pansalu-salo+ at mga haing pasasalamat+ at sinabi niya sa Juda na paglingkuran si Jehova na Diyos ng Israel.+ 17  Gayunpaman, ang bayan ay naghahain pa rin sa ibabaw ng matataas na dako;+ ngunit ito ay para kay Jehova na kanilang Diyos. 18  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Manases at sa kaniyang panalangin+ sa kaniyang Diyos at sa mga salita ng mga tagapangitain+ na patuloy na nagsalita sa kaniya sa pangalan ni Jehova na Diyos ng Israel, naroon ang mga iyon kalakip ng mga pangyayari sa mga hari ng Israel.+ 19  Kung tungkol sa kaniyang panalangin+ at kung paanong ang kaniyang ipinamanhik+ ay ipinagkaloob sa kaniya at ang lahat ng kaniyang kasalanan+ at ang kaniyang kawalang-katapatan+ at ang mga lugar na pinagtayuan niya ng matataas na dako+ at pinaglagyan ng mga sagradong poste+ at ng mga nililok na imahen+ bago siya nagpakumbaba,+ doon nakasulat ang mga iyon sa mga salita ng kaniyang mga tagapangitain. 20  Sa wakas si Manases ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing+ nila siya sa kaniyang bahay; at si Amon+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 21  Dalawampu’t dalawang taóng gulang si Amon+ nang magsimula siyang maghari, at dalawang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ 22  At ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova,+ gaya ng ginawa ni Manases na kaniyang ama;+ at naghain+ si Amon sa lahat ng nililok na imaheng+ ginawa ni Manases+ na kaniyang ama, at patuloy siyang naglingkod sa mga iyon.+ 23  At hindi siya nagpakumbaba+ dahil kay Jehova gaya ni Manases na kaniyang ama na nagpakumbaba,+ sapagkat si Amon ang isa na nagparami ng pagkakasala.+ 24  Sa kalaunan ay nagsabuwatan+ ang kaniyang mga lingkod laban sa kaniya at pinatay siya sa kaniyang sariling bahay.+ 25  Ngunit pinatay+ ng bayan ng lupain ang lahat ng nagsabuwatan+ laban kay Haring Amon,+ at pagkatapos ay ginawang hari ng bayan+ ng lupain si Josias+ na kaniyang anak bilang kahalili niya.

Talababa