2 Cronica 27:1-9

27  Dalawampu’t limang taóng gulang si Jotam+ nang magsimula siyang maghari, at labing-anim na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jerusah+ na anak ni Zadok.  At patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa lahat ng ginawa ni Uzias na kaniyang ama.+ Ngunit hindi niya pinanghimasukan ang templo ni Jehova.+ Gayunman, ang bayan ay gumagawi pa nang kapaha-pahamak.+  Siya mismo ang nagtayo ng mataas na pintuang-daan+ ng bahay ni Jehova, at sa pader ng Opel+ ay napakarami niyang itinayo.  At nagtayo siya ng mga lunsod+ sa bulubunduking pook ng Juda,+ at sa mga kakahuyan+ ay nagtayo siya ng mga nakukutaang dako+ at mga tore.+  At siya ay nakipagdigma laban sa hari ng mga anak ni Ammon+ at nang maglaon ay napatunayang mas malakas kaysa sa kanila, kung kaya ang mga anak ni Ammon ay nagbigay sa kaniya nang taóng iyon ng isang daang talentong pilak at sampung libong takal na kor+ ng trigo+ at sampung libo ng sebada.+ Ito ang ibinayad sa kaniya ng mga anak ni Ammon, gayundin nang ikalawang taon at nang ikatlo.+  Kaya patuloy na nagpakalakas si Jotam, sapagkat inihanda niya ang kaniyang mga lakad sa harap ni Jehova na kaniyang Diyos.+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jotam+ at sa lahat ng kaniyang mga digmaan at sa kaniyang mga lakad, doon nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Israel at ng Juda.  Dalawampu’t limang taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at labing-anim na taon siyang naghari sa Jerusalem.+  Sa wakas si Jotam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing nila siya sa Lunsod ni David.+ At si Ahaz+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa