2 Cronica 23:1-21

23  At nang ikapitong taon ay nagpakalakas-loob si Jehoiada+ at nakipagtipan siya sa mga pinuno ng daan-daan,+ na si Azarias na anak ni Jeroham, at si Ismael na anak ni Jehohanan at si Azarias na anak ni Obed at si Maaseias na anak ni Adaias at si Elisapat na anak ni Zicri.  Pagkatapos ay lumibot sila sa buong Juda at pinisan ang mga Levita+ mula sa lahat ng lunsod ng Juda at ang mga ulo+ ng mga sambahayan ng Israel sa panig ng ama.+ Kaya pumaroon sila sa Jerusalem.  At ang buong kongregasyon ay nakipagtipan+ sa hari sa bahay+ ng tunay na Diyos, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila: “Narito! Ang anak+ ng hari ay maghahari,+ gaya ng ipinangako ni Jehova may kinalaman sa mga anak ni David.+  Ito ang bagay na gagawin ninyo: isang katlo sa inyo na pumapasok kapag sabbath,+ sa mga saserdote+ at sa mga Levita,+ ang magiging para sa mga bantay-pinto;+  at isang katlo ang sa bahay ng hari;+ at isang katlo ang sa Pintuang-daan ng Pundasyon;+ at ang buong bayan ay mapapasa mga looban+ ng bahay ni Jehova.  At huwag papasukin ang sinuman sa bahay ni Jehova+ maliban sa mga saserdote at yaong mga Levita na naglilingkod.+ Ito ang mga papasok, sapagkat sila ay isang banal na pangkat,+ at ang buong bayan ay tutupad ng katungkulan kay Jehova.  At paliligiran ng mga Levita ang hari sa buong palibot,+ ang bawat isa taglay ang kaniyang mga sandata sa kaniyang mga kamay; at kung tungkol sa sinumang papasok sa bahay, siya ay papatayin. At manatili kayong kasama ng hari kapag siya ay pumapasok at kapag siya ay lumalabas.”  At ginawa ng mga Levita at ng buong Juda ang ayon sa lahat ng iniutos+ ni Jehoiada+ na saserdote. Kaya kinuha ng bawat isa ang kaniyang mga tauhan na pumapasok kapag sabbath kasama niyaong mga lumalabas kapag sabbath,+ sapagkat hindi pinalaya ni Jehoiada na saserdote ang mga pangkat+ mula sa tungkulin.  Karagdagan pa, ibinigay ni Jehoiada na saserdote sa mga pinuno ng daan-daan+ ang mga sibat at ang mga kalasag at ang mga bilog na kalasag+ na naging pag-aari ni Haring David,+ na nasa bahay ng tunay na Diyos.+ 10  At inilagay niya ang buong bayan,+ na ang bawat isa nga ay may suligi sa kaniyang kamay, mula sa kanang panig ng bahay hanggang sa kaliwang panig ng bahay, sa tabi ng altar at sa tabi ng bahay, sa buong palibot malapit sa hari. 11  Nang magkagayon ay inilabas+ nila ang anak ng hari at ipinatong sa kaniya ang diadema+ at ang Patotoo+ at ginawa siyang hari, at gayon siya pinahiran+ ni Jehoiada at ng kaniyang mga anak at sinabi nila: “Mabuhay ang hari!”+ 12  Nang marinig ni Athalia ang ingay ng bayang tumatakbo at pumupuri sa hari,+ kaagad siyang pumaroon sa bayang nasa bahay ni Jehova. 13  Nang magkagayon ay nakita niya, at naroon ang hari na nakatayo sa tabi ng kaniyang haligi+ sa pasukan, at ang mga prinsipe+ at ang mga trumpeta+ sa tabi ng hari, at ang buong bayan ng lupain ay nagsasaya+ at humihihip+ ng mga trumpeta, at ang mga mang-aawit+ na may mga panugtog para sa pag-awit at yaong mga nagbibigay ng hudyat para sa paghahandog ng papuri. Kaagad na hinapak ni Athalia ang kaniyang mga kasuutan at sinabi: “Sabuwatan! Sabuwatan!”+ 14  Ngunit inilabas ni Jehoiada na saserdote ang mga pinuno ng daan-daan, ang mga inatasan sa hukbong militar, at sinabi sa kanila: “Ilabas ninyo siya mula sa loob ng mga hanay;+ at kung tungkol sa sinumang susunod sa kaniya, siya ay papatayin sa pamamagitan ng tabak!” Sapagkat sinabi ng saserdote: “Huwag ninyo siyang patayin sa bahay ni Jehova.” 15  Kaya sinunggaban nila siya ng kanilang mga kamay. Nang dumating siya sa pasukan ng pintuang-daan ng kabayo sa bahay ng hari, kaagad nila siyang pinatay doon.+ 16  Nang magkagayon ay pinagtibay ni Jehoiada ang isang tipan sa pagitan niya at ng buong bayan at ng hari na sila ay mananatiling bayan+ ni Jehova. 17  Pagkatapos ay pumaroon ang buong bayan sa bahay ni Baal at ibinagsak ito;+ at ang kaniyang mga altar+ at ang kaniyang mga imahen ay pinagdurug-durog nila,+ at si Mattan+ na saserdote ni Baal ay pinatay+ nila sa harap ng mga altar. 18  Karagdagan pa, inilagay ni Jehoiada ang mga katungkulan sa bahay ni Jehova sa kamay ng mga saserdote at ng mga Levita, na iniatas ni David+ sa mga pangkat upang mamahala sa bahay ni Jehova sa paghahandog ng mga haing sinusunog para kay Jehova ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises,+ na may pagsasaya at may awit sa pamamagitan ng mga kamay ni David. 19  Kaya inilagay niya ang mga bantay ng pintuang-daan+ sa tabi ng mga pintuang-daan+ ng bahay ni Jehova upang walang sinumang marumi sa anumang bagay ang makapasok. 20  Kinuha niya ngayon ang mga pinuno ng daan-daan+ at ang mga pinagpipitagan at ang mga tagapamahala sa bayan at ang buong bayan ng lupain at inilusong ang hari mula sa bahay ni Jehova.+ Pagkatapos ay dumaan sila sa mataas na pintuang-daan patungo sa bahay ng hari at iniupo ang hari sa trono+ ng kaharian. 21  At ang buong bayan ng lupain ay patuloy na nagsaya;+ at ang lunsod mismo ay hindi nagkaroon ng kaligaligan, at si Athalia ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak.+

Talababa