2 Cronica 22:1-12

22  Nang magkagayon si Ahazias+ na kaniyang bunsong anak ay ginawang hari ng mga tumatahan sa Jerusalem bilang kahalili niya, (sapagkat pinatay ng pangkat ng mandarambong na pumaroon sa kampo kasama ng mga Arabe+ ang lahat ng mga nakatatanda,)+ at si Ahazias na anak ni Jehoram ay nagsimulang maghari bilang hari ng Juda.  Dalawampu’t dalawang taóng gulang si Ahazias nang magsimula siyang maghari,+ at isang taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Athalia+ na apo ni Omri.+  Siya ay lumakad din sa mga lakad ng sambahayan ni Ahab,+ sapagkat ang kaniyang ina+ ang naging tagapayo niya sa paggawang may kabalakyutan.  At ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova, katulad din ng sambahayan ni Ahab, sapagkat sila ang naging mga tagapayo+ niya pagkamatay ng kaniyang ama, sa ikapapahamak niya.  Sa kanilang payo rin siya lumakad,+ kung kaya sumama siya kay Jehoram+ na anak ni Ahab na hari ng Israel sa pakikidigma laban kay Hazael+ na hari ng Sirya sa Ramot-gilead,+ kung saan tinamaan ng mga mamamana si Jehoram.+  Kaya bumalik siya upang magpagaling sa Jezreel+ mula sa mga sugat na isinugat nila sa kaniya sa Rama+ nang lumaban siya kay Hazael na hari ng Sirya. Kung tungkol kay Azarias+ na anak ni Jehoram+ na hari ng Juda, siya ay lumusong upang tingnan si Jehoram+ na anak ni Ahab sa Jezreel, sapagkat siya ay may sakit.+  Ngunit mula nga sa Diyos+ ang pagbagsak+ ni Ahazias dahil sa kaniyang pagparoon kay Jehoram; at nang dumating siya, lumabas+ siyang kasama ni Jehoram kay Jehu+ na apo ni Nimsi,+ na pinahiran+ ni Jehova upang lipulin ang sambahayan ni Ahab.+  At nangyari nga na nang pumasok si Jehu sa pakikipag-alitan sa sambahayan ni Ahab,+ nasumpungan niya ang mga prinsipe ng Juda at ang mga anak ng mga kapatid ni Ahazias,+ na mga lingkod ni Ahazias, at pinatay niya sila.+  Nang magkagayon ay hinanap niya si Ahazias, at sa wakas ay nabihag nila siya,+ habang nagtatago siya sa Samaria,+ at dinala nila siya kay Jehu. Pagkatapos ay pinatay nila siya at inilibing siya,+ sapagkat sinabi nila: “Siya ang apo ni Jehosapat,+ na humanap kay Jehova nang kaniyang buong puso.”+ At walang sinuman sa sambahayan ni Ahazias ang nagtaglay ng kapangyarihan para sa kaharian. 10  Kung tungkol kay Athalia+ na ina ni Ahazias, nakita niya na ang kaniyang anak ay namatay. Kaya bumangon siya at nilipol ang lahat ng maharlikang supling ng sambahayan ni Juda.+ 11  Gayunman, kinuha ni Jehosabet+ na anak na babae ng hari si Jehoas+ na anak ni Ahazias at itinakas siya mula sa mga anak ng hari na papatayin, at inilagay siya at ang kaniyang yayang babae sa pinakaloob na silid na para sa mga higaan. At iningatan siyang nakakubli ni Jehosabet na anak ni Haring Jehoram,+ na asawa ni Jehoiada+ na saserdote, (sapagkat siya ang kapatid na babae ni Ahazias,) dahil kay Athalia, at hindi niya siya napatay.+ 12  At nanatili siyang nakatagong kasama nila sa bahay ng tunay na Diyos sa loob ng anim na taon,+ habang si Athalia ay namamahala bilang reyna+ sa lupain.+

Talababa