2 Cronica 19:1-11

19  At si Jehosapat na hari ng Juda ay bumalik nang payapa+ sa kaniyang bahay sa Jerusalem.  At si Jehu+ na anak ni Hanani+ na tagapangitain+ ay pumaroon sa harap niya at nagsabi kay Haring Jehosapat: “Sa balakyot ba dapat ibigay ang tulong,+ at yaon bang mga napopoot+ kay Jehova ang dapat mong ibigin?+ At dahil dito ay may galit+ laban sa iyo mula kay Jehova mismo.  Gayunpaman, may mabubuting+ bagay na nasumpungan sa iyo, sapagkat inalis mo ang mga sagradong poste mula sa lupain+ at inihanda mo ang iyong puso upang hanapin ang tunay na Diyos.”+  At si Jehosapat ay patuloy na nanahanan sa Jerusalem; at muli siyang lumabas sa gitna ng bayan mula sa Beer-sheba+ hanggang sa bulubunduking pook ng Efraim,+ upang maibalik niya sila kay Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno.+  At naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain sa lahat ng nakukutaang lunsod ng Juda, sa lunsod at lunsod.+  At sinabi niya sa mga hukom: “Tingnan ninyo kung ano ang inyong ginagawa,+ sapagkat hindi kayo humahatol para sa tao kundi para kay Jehova;+ at siya ay sumasainyo may kinalaman sa paghatol.+  At ngayon ay mapasainyo nawa ang panghihilakbot+ kay Jehova.+ Mag-ingat kayo at kumilos,+ sapagkat kay Jehova na ating Diyos ay walang kalikuan+ o pagtatangi+ o pagtanggap ng suhol.”+  At sa Jerusalem din ay naglagay si Jehosapat ng ilan sa mga Levita+ at sa mga saserdote+ at ng ilan sa mga ulo ng mga sambahayan ni Israel sa panig ng ama+ para sa paghatol+ ni Jehova at para sa mga usapin sa batas+ ng mga tumatahan sa Jerusalem.  Karagdagan pa, inutusan niya sila, na sinasabi: “Ganito ang gagawin ninyo sa pagkatakot+ kay Jehova taglay ang katapatan at taglay ang sakdal na puso. 10  Kung tungkol sa bawat usapin sa batas na darating sa inyo mula sa inyong mga kapatid na tumatahan sa kanilang mga lunsod, may kinalaman sa pagbububo ng dugo,+ may kinalaman sa kautusan+ at utos+ at mga tuntunin+ at mga hudisyal na pasiya,+ babalaan ninyo sila upang hindi sila makagawa ng mali laban kay Jehova at ang galit+ ay hindi sumapit laban sa inyo at laban sa inyong mga kapatid. Ganito ang gagawin ninyo upang hindi kayo magkasala. 11  At narito si Amarias na punong saserdote na namamahala sa inyo para sa bawat bagay ni Jehova;+ at si Zebadias na anak ni Ismael na lider ng sambahayan ni Juda para sa bawat bagay ng hari; at ang mga Levita ay nakalaan para sa inyo bilang mga opisyal. Magpakalakas kayo+ at kumilos, at si Jehova+ nawa ay dumoon sa mabuti.”+

Talababa