2 Cronica 16:1-14

16  Noong ikatatlumpu’t anim na taon ng paghahari ni Asa, si Baasa+ na hari ng Israel ay umahon laban sa Juda at pinasimulang itayo ang Rama,+ upang huwag pahintulutan ang sinuman na lumabas o pumaroon kay Asa na hari ng Juda.+  At si Asa ay naglabas ng pilak at ginto mula sa kabang-yaman ng bahay ni Jehova+ at ng bahay ng hari+ at nagsugo kay Ben-hadad+ na hari ng Sirya,+ na tumatahan sa Damasco,+ na nagsasabi:  “May isang tipan sa pagitan natin at sa pagitan ng aking ama at ng iyong ama. Narito, pinadadalhan kita ng pilak at ginto. Humayo ka, sirain mo ang iyong pakikipagtipan kay Baasa+ na hari ng Israel, upang umurong siya mula sa akin.”+  Kaya si Ben-hadad ay nakinig kay Haring Asa at isinugo ang mga pinuno ng kaniyang mga hukbong militar laban sa mga lunsod ng Israel, kung kaya sinaktan nila ang Ijon+ at ang Dan+ at ang Abel-maim+ at ang lahat ng imbakang dako+ ng mga lunsod ng Neptali.+  At nangyari nang marinig ito ni Baasa, kaagad niyang itinigil ang pagtatayo ng Rama at inihinto ang kaniyang gawain.+  Kung tungkol kay Asa na hari, kinuha niya ang buong Juda,+ at dinala nila ang mga bato ng Rama+ at ang mga tabla nito na ipinantayo ni Baasa,+ at pinasimulan niyang itayo sa pamamagitan ng mga ito ang Geba+ at ang Mizpa.+  At nang panahong iyon si Hanani+ na tagakita ay pumaroon kay Asa na hari ng Juda at pagkatapos ay nagsabi sa kaniya: “Sapagkat ikaw ay sumandig sa hari ng Sirya+ at hindi sumandig kay Jehova na iyong Diyos,+ sa dahilang iyan ang hukbong militar ng hari ng Sirya ay nakatakas mula sa iyong kamay.  Hindi ba ang mga Etiope+ at ang mga taga-Libya+ ay isang napakalaking hukbong militar sa karamihan, sa mga karo at sa mga mangangabayo;+ at dahil sa pagsandig mo kay Jehova ay hindi ba niya sila ibinigay sa iyong kamay?+  Sapagkat, kung tungkol kay Jehova, ang kaniyang mga mata+ ay lumilibot sa buong lupa+ upang ipakita ang kaniyang lakas alang-alang sa mga may pusong+ sakdal sa kaniya. Ikaw ay kumilos nang may kamangmangan+ may kaugnayan dito, sapagkat mula ngayon ay magkakaroon ng mga digmaan laban sa iyo.”+ 10  Gayunman, si Asa ay nagalit sa tagakita at inilagay siya sa bahay ng mga pangawan,+ sapagkat nagngalit siya sa kaniya dahil dito.+ At pinasimulang siilin+ ni Asa ang iba pa sa bayan nang panahon ding iyon. 11  At, narito! ang mga pangyayari kay Asa, ang una at ang huli, doon nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Juda at ng Israel. 12  At si Asa noong ikatatlumpu’t siyam na taon ng kaniyang paghahari ay nagkaroon ng sakit sa kaniyang mga paa hanggang sa siya ay magkasakit nang malubha;+ at maging sa kaniyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap si Jehova+ kundi ang mga tagapagpagaling.+ 13  Sa wakas si Asa ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at namatay noong ikaapatnapu’t isang taon ng kaniyang paghahari. 14  Kaya inilibing nila siya sa kaniyang maringal na libingang dako+ na kaniyang dinukal para sa kaniyang sarili sa Lunsod ni David;+ at inihiga nila siya sa higaan na pinunô ng langis ng balsamo+ at ng iba’t ibang uri ng ungguento+ na pinaghalu-halo sa isang ungguento na natatangi ang pagkakagawa.+ Karagdagan pa, gumawa sila ng isang pagkalaki-laking panlibing na pagsunog+ para sa kaniya.

Talababa