1 Hari 19:1-21

19  Nang magkagayon ay sinabi ni Ahab+ kay Jezebel+ ang lahat ng ginawa ni Elias at ang buong pangyayari kung paano niya pinatay ang lahat ng propeta sa pamamagitan ng tabak.+  Kaya si Jezebel ay nagsugo ng mensahero kay Elias, na sinasabi: “Gayon nawa ang gawin ng mga diyos,+ at gayon nawa ang idagdag nila roon,+ kung bukas sa ganitong oras ay hindi ko gawing tulad ng kaluluwa ng bawat isa sa kanila ang iyong kaluluwa!”  At siya ay natakot. Dahil dito ay bumangon siya at nagsimulang yumaon para sa kaniyang kaluluwa+ at dumating sa Beer-sheba,+ na sakop ng Juda.+ Pagkatapos ay iniwan niya roon ang kaniyang tagapaglingkod.  At siya ay pumaroon sa ilang na isang araw na paglalakbay, at nang maglaon ay dumating at umupo sa ilalim ng isang punong retama.+ At pinasimulan niyang hilingin na ang kaniyang kaluluwa ay mamatay na sana at nagsabi: “Sapat na! Ngayon, O Jehova, kunin mo ang aking kaluluwa,+ sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga ninuno.”  Nang maglaon ay humiga siya at nakatulog sa ilalim ng punong retama.+ Ngunit, narito! ngayon ay isang anghel+ ang humipo+ sa kaniya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kaniya: “Bumangon ka, kumain ka.”  Nang tumingin siya, aba, doon sa kaniyang ulunan ay may tinapay na bilog+ sa ibabaw ng pinainit na mga bato at isang banga ng tubig. At siya ay nagsimulang kumain at uminom, pagkatapos ay humiga siyang muli.  Nang maglaon ay bumalik ang anghel+ ni Jehova sa ikalawang pagkakataon at hinipo siya at sinabi: “Bumangon ka, kumain ka, sapagkat ang paglalakbay ay napakahirap para sa iyo.”+  Kaya bumangon siya at kumain at uminom, at patuloy siyang yumaon sa lakas mula sa pagkaing iyon sa loob ng apatnapung araw+ at apatnapung gabi hanggang sa bundok ng tunay na Diyos, ang Horeb.+  Nang maglaon ay pumasok siya roon sa isang yungib,+ upang makapagpalipas siya ng gabi roon; at, narito! may salita ni Jehova para sa kaniya, at ito ay nagsabi sa kaniya: “Ano ang ginagawa mo rito, Elias?”+ 10  Dito ay sinabi niya: “Lubos akong naging mapanibughuin+ para kay Jehova na Diyos ng mga hukbo; sapagkat iniwan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan,+ ang iyong mga altar ay giniba nila,+ at ang iyong mga propeta ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak,+ anupat ako lamang ang natira;+ at pinasisimulan nilang hanapin ang aking kaluluwa upang kunin.”+ 11  Ngunit sinabi nito: “Lumabas ka, at tumayo ka sa bundok sa harap ni Jehova.”+ At, narito! si Jehova ay dumaraan,+ at may malaki at malakas na hangin na humahati sa mga bundok at bumabasag sa malalaking bato sa harap ni Jehova.+ (Si Jehova ay wala sa hangin.) At kasunod ng hangin ay may pagyanig.+ (Si Jehova ay wala sa pagyanig.) 12  At kasunod ng pagyanig ay may apoy.+ (Si Jehova ay wala sa apoy.) At kasunod ng apoy ay may isang kalmado at mahinang tinig.+ 13  At nangyari, nang marinig iyon ni Elias, kaagad niyang ibinalot sa kaniyang mukha ang kaniyang opisyal na kasuutan+ at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib; at, narito! may isang tinig para sa kaniya, at iyon ay nagsabi sa kaniya: “Ano ang ginagawa mo rito, Elias?”+ 14  Dito ay sinabi niya: “Lubos akong naging mapanibughuin para kay Jehova na Diyos ng mga hukbo; sapagkat iniwan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan,+ ang iyong mga altar ay giniba nila, at ang iyong mga propeta ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak, anupat ako lamang ang natira; at pinasisimulan nilang hanapin ang aking kaluluwa upang kunin.”+ 15  Si Jehova ngayon ay nagsabi sa kaniya: “Yumaon ka, bumalik ka sa iyong lakad patungo sa ilang ng Damasco;+ at pumaroon ka at pahiran+ mo si Hazael+ bilang hari sa Sirya. 16  At si Jehu+ na apo ni Nimsi+ ay pahiran mo bilang hari sa Israel; at si Eliseo+ na anak ni Sapat mula sa Abel-mehola+ ay pahiran mo bilang propeta na kahalili mo.+ 17  At mangyayari nga na ang makatatakas mula sa tabak ni Hazael,+ si Jehu ang papatay;+ at ang makatatakas mula sa tabak ni Jehu, si Eliseo ang papatay.+ 18  At nag-iwan ako ng pitong libo sa Israel,+ ang lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal,+ at ang bawat bibig na hindi humalik+ sa kaniya.” 19  Sa gayon ay yumaon siya mula roon at nasumpungan si Eliseo na anak ni Sapat habang nag-aararo+ siya na may labindalawang pareha sa unahan niya, at kasabay siya ng ikalabindalawa. Kaya tumawid si Elias patungo sa kaniya at inihagis sa kaniya ang opisyal na kasuutan+ niya. 20  Dahil doon ay iniwan niya ang mga toro at hinabol si Elias at sinabi: “Pakisuyo, pahintulutan mo akong humalik sa aking ama at sa aking ina.+ Pagkatapos ay susunod ako sa iyo.” Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Yumaon ka, bumalik ka; sapagkat ano ba ang ginawa ko sa iyo?” 21  Kaya bumalik siya mula sa pagsunod sa kaniya at pagkatapos ay kumuha ng isang pareha ng mga toro at inihain+ ang mga iyon, at sa pamamagitan ng mga kagamitan+ ng mga toro ay pinakuluan niya ang kanilang karne at ibinigay iyon sa bayan, at kumain sila. Pagkatapos ay tumindig siya at sumunod kay Elias at nagsimulang maglingkod+ sa kaniya.

Talababa