1 Hari 10:1-29

10  Ngayon ay narinig ng reyna ng Sheba+ ang ulat tungkol kay Solomon may kaugnayan sa pangalan ni Jehova.+ Kaya pumaroon siya upang subukin ito ng mga palaisipang tanong.+  Sa gayon ay dumating siya sa Jerusalem na may kasunod na isang lubhang kahanga-hangang pangkat,+ mga kamelyong+ may pasang langis ng balsamo+ at napakaraming ginto at mahahalagang bato; at pumaroon siya kay Solomon at pinasimulang salitain sa kaniya ang lahat ng malapit sa kaniyang puso.+  Sinabi naman ni Solomon sa kaniya ang lahat ng kaniyang ipinakipag-usap.+ Walang bagay na nalilingid sa hari ang hindi niya sinabi sa kaniya.+  Nang makita ng reyna ng Sheba ang lahat ng karunungan ni Solomon+ at ang bahay na kaniyang itinayo,+  at ang pagkain sa kaniyang mesa+ at ang pag-upo ng kaniyang mga lingkod at ang pagsisilbi sa mesa ng kaniyang mga tagapagsilbi at ang kanilang kagayakan at ang kaniyang mga inumin+ at ang kaniyang mga haing sinusunog na palagian niyang inihahandog sa bahay ni Jehova, nang magkagayon ay nawalan na siya ng espiritu.+  Kaya sinabi niya sa hari: “Totoo nga pala ang salitang narinig ko sa aking lupain tungkol sa iyong mga gawain at tungkol sa iyong karunungan.+  At hindi ako nanampalataya sa mga salita hanggang sa pumarito ako upang makita ng aking sariling mga mata; at, narito! ni hindi nga nasabi sa akin ang kalahati.+ Nahigitan mo sa karunungan at kasaganaan ang mga bagay na narinig na aking napakinggan.+  Maligaya ang iyong mga tauhan;+ maligaya+ ang mga lingkod mong ito na palaging tumatayo sa harap mo, na nakikinig sa iyong karunungan!+  Pagpalain nawa si Jehova na iyong Diyos,+ na nalugod+ sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa trono ng Israel;+ sapagkat iniibig ni Jehova ang Israel hanggang sa panahong walang takda,+ anupat inatasan ka niya bilang hari+ upang maglapat ng hudisyal na pasiya+ at katuwiran.”+ 10  Nang magkagayon ay binigyan+ niya ang hari ng isang daan at dalawampung talento na ginto+ at ng lubhang napakaraming langis ng balsamo+ at ng mahahalagang bato. Wala nang dumating pang gayong karaming langis ng balsamo na gaya ng ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. 11  At ang pangkat ng mga barko+ ni Hiram na nagdala ng ginto mula sa Opir+ ay nagdala rin mula sa Opir ng mga tabla ng mga puno ng algum+ na lubhang napakarami at ng mahahalagang bato.+ 12  At mula sa mga tabla ng mga puno ng algum ay gumawa ang hari ng mga suhay para sa bahay ni Jehova+ at para sa bahay ng hari, at gayundin ng mga alpa+ at mga panugtog na de-kuwerdas+ para sa mga mang-aawit. Wala pang dumating na mga tabla ng mga puno ng algum ni may nakita mang tulad nito hanggang sa araw na ito. 13  At ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang lahat ng kaniyang kinalugdan na hiniling niya, bukod pa sa ibinigay nito sa kaniya ayon sa pagkabukas-palad+ ni Haring Solomon. Pagkatapos ay pumihit siya at yumaon sa kaniyang lupain, siya at ang kaniyang mga lingkod.+ 14  At ang timbang ng ginto+ na dumarating kay Solomon sa isang taon ay nagkakahalaga ng anim na raan at animnapu’t anim na talento na ginto,+ 15  bukod pa sa mga taong naglalakbay at sa pakinabang mula sa mga negosyante at sa lahat ng hari+ ng mga Arabe+ at sa mga gobernador ng lupain. 16  At si Haring Solomon ay gumawa ng dalawang daang malalaking kalasag na yari sa haluang ginto+ (anim na raang siklo na ginto ang ginamit niya sa bawat malaking kalasag),+ 17  at tatlong daang pansalag na yari sa haluang ginto (tatlong gintong mina ang ginamit niya sa bawat pansalag).+ Pagkatapos ay inilagay ng hari ang mga iyon sa Bahay ng Kagubatan ng Lebanon.+ 18  Karagdagan pa, ang hari ay gumawa ng isang malaking tronong+ garing+ at kinalupkupan niya iyon ng dinalisay na ginto.+ 19  May anim na baytang patungo sa trono, at ang trono ay may bilog na kulandong sa likuran nito, at may mga patungan ng braso sa panig na ito at sa panig na iyon sa tabi ng dakong inuupuan, at dalawang leon+ ang nakatayo sa tabi ng mga patungan ng braso.+ 20  At labindalawang leon ang nakatayo roon sa anim na baytang, sa panig na ito at sa panig na iyon. Walang ibang kaharian ang gumawa ng anumang katulad nito.+ 21  At ang lahat ng inumang sisidlan ni Haring Solomon ay yari sa ginto, at ang lahat ng sisidlan sa Bahay ng Kagubatan ng Lebanon+ ay yari sa dalisay na ginto.+ Walang anumang yari sa pilak; iyon ay itinuturing nang mga araw ni Solomon bilang walang halaga. 22  Sapagkat ang hari ay may pangkat ng mga barko ng Tarsis+ sa dagat na kasama ng pangkat ng mga barko ni Hiram. Minsan sa bawat tatlong taon ay dumarating ang pangkat ng mga barko ng Tarsis na may dalang ginto+ at pilak, garing,+ at mga unggoy at mga paboreal. 23  Kaya si Haring Solomon ay mas dakila sa kayamanan+ at karunungan+ kaysa sa lahat ng iba pang hari sa lupa. 24  At hinahanap ng lahat ng tao sa lupa ang mukha ni Solomon upang marinig ang kaniyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kaniyang puso.+ 25  At nagdadala sila ng kani-kaniyang kaloob,+ mga kagamitang pilak+ at mga kagamitang ginto at mga kasuutan at baluti+ at langis ng balsamo, mga kabayo at mga mula,+ bilang taunang kinagawian.+ 26  At si Solomon ay patuloy na nagtipon ng mas marami pang mga karo at mga kabayong pandigma; at nagkaroon siya ng isang libo apat na raang karo at labindalawang libong kabayong pandigma,+ at inilalagay niya ang mga iyon sa mga lunsod ng karo at malapit sa hari sa Jerusalem.+ 27  At pinangyari ng hari na ang pilak sa Jerusalem ay maging tulad ng mga bato,+ at ang tablang sedro ay pinangyari niyang maging tulad ng mga puno ng sikomoro na nasa Sepela dahil sa lubhang dami.+ 28  At ang mga kabayo na tinamo ni Solomon ay iniluwas mula sa Ehipto, at ang samahan ng mga mangangalakal ng hari ang kumukuha ng kawan ng kabayo sa kaukulang halaga.+ 29  At isang karo ang kinaugalian nang iahon at iluwas mula sa Ehipto sa halagang anim na raang pirasong pilak, at ang isang kabayo ay sa isang daan at limampu; at gayundin sa lahat ng mga hari ng mga Hiteo+ at ng mga hari ng Sirya. Sa pamamagitan nila sila nagluluwas.

Talababa