1 Cronica 29:1-30

29  Si David na hari ay nagsabi ngayon sa buong kongregasyon:+ “Si Solomon na aking anak, ang pinili ng Diyos,+ ay bata pa+ at maselan, ngunit ang gawain ay malaki; sapagkat ang kastilyo ay hindi para sa tao,+ kundi para sa Diyos na Jehova.  At ayon sa aking buong kapangyarihan+ ay inihanda+ ko para sa bahay ng aking Diyos ang ginto+ para sa kayariang ginto, at ang pilak para sa kayariang pilak, at ang tanso para sa kayariang tanso, ang bakal+ para sa kayariang bakal, at ang mga tabla+ para sa kayariang tabla; mga batong onix,+ at mga batong ikakalupkop sa pamamagitan ng matigas na argamasa, at maliliit na batong mosayko, at bawat mahalagang bato, at mga batong alabastro na pagkarami-rami.  At yamang kinalulugdan+ ko ang bahay ng aking Diyos, mayroon pa akong isang pantanging pag-aari,+ ginto at pilak; ibinibigay ko iyon sa bahay ng aking Diyos bukod pa sa lahat ng inihanda ko para sa banal na bahay:+  tatlong libong talento na ginto mula sa ginto ng Opir,+ at pitong libong talentong dinalisay na pilak, upang ibalot sa mga pader ng mga bahay;  ng ginto para sa kayariang ginto, at ng pilak para sa kayariang pilak at para sa lahat ng gawain sa pamamagitan ng kamay ng mga bihasang manggagawa. At sino ang nagkukusang-loob na punuin ang kaniyang kamay ngayon ng isang kaloob para kay Jehova?”+  At ang mga prinsipe+ ng mga sambahayan sa panig ng ama+ at ang mga prinsipe+ ng mga tribo ng Israel at ang mga pinuno ng mga libu-libo+ at ng mga daan-daan+ at ang mga pinuno sa gawain+ ng hari ay nagkusang-loob.  Nang magkagayon ay nagbigay sila sa paglilingkod sa bahay ng tunay na Diyos ng ginto na nagkakahalaga ng limang libong talento at sampung libong darik at pilak na nagkakahalaga ng sampung libong talento at tanso na nagkakahalaga ng labingwalong libong talento at bakal na nagkakahalaga ng isang daang libong talento.+  At anumang bato ang masumpungan sa kaninumang tao ay ibinigay nila sa kayamanan ng bahay ni Jehova sa ilalim ng pangangasiwa ni Jehiel+ na Gersonita.+  At ang bayan ay nagsaya sa kanilang paghahandog nang kusang-loob, sapagkat naghandog sila nang kusang-loob kay Jehova taglay ang sakdal na puso;+ at maging si David na hari ay nagsaya na may malaking kagalakan.+ 10  Dahil dito ay pinagpala+ ni David si Jehova sa paningin ng buong kongregasyon+ at sinabi ni David: “Pagpalain ka nawa,+ O Jehova na Diyos ng Israel+ na aming ama, mula sa panahong walang takda at maging hanggang sa panahong walang takda. 11  Sa iyo, O Jehova, ang kadakilaan+ at ang kalakasan+ at ang kagandahan+ at ang kagalingan+ at ang dangal;+ sapagkat ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay sa iyo.+ Sa iyo ang kaharian,+ O Jehova, ang Isa rin na nagtataas ng iyong sarili bilang ulo ng lahat.+ 12  Ang kayamanan+ at ang kaluwalhatian+ ay dahil sa iyo, at ikaw ay nagpupuno+ sa lahat ng bagay; at sa iyong kamay ay may kapangyarihan+ at kalakasan,+ at nasa iyong kamay ang kakayahang magpadakila+ at magbigay ng lakas sa lahat.+ 13  At ngayon, O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo+ at pinupuri+ namin ang iyong magandang+ pangalan. 14  “At gayunman, sino ako+ at sino ang aking bayan, upang magkaroon kami ng kapangyarihang maghandog nang kusang-loob na tulad nito?+ Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa iyo,+ at mula sa iyong sariling kamay ay nagbigay kami sa iyo. 15  Sapagkat kami ay mga naninirahang dayuhan sa harap mo at mga nakikipamayan+ na gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa ibabaw ng lupa ay tulad ng anino+ at walang pag-asa. 16  O Jehova na aming Diyos, ang lahat ng kasaganaang ito na inihanda namin upang ipagtayo ka ng isang bahay para sa iyong banal na pangalan, mula ito sa iyong kamay, at sa iyo ang lahat ng ito.+ 17  At nalalaman kong lubos, O Diyos ko, na ikaw ay tagasuri ng puso,+ at nalulugod ka sa pagkamatuwid.+ Ako, sa ganang akin, sa katapatan ng aking puso ay kusang-loob akong naghandog ng lahat ng bagay na ito, at ngayon ay nasisiyahan akong makita ang iyong bayan na narito at naghahandog nang kusang-loob sa iyo. 18  O Jehova na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel na aming mga ninuno,+ ingatan mo ito hanggang sa panahong walang takda bilang ang hilig ng mga kaisipan ng puso ng iyong bayan,+ at ituon mo sa iyo ang kanilang puso.+ 19  At si Solomon na aking anak ay bigyan mo ng sakdal na puso+ upang tuparin ang iyong mga utos,+ ang iyong mga patotoo+ at ang iyong mga tuntunin,+ at upang gawin ang lahat ng bagay, at upang itayo ang kastilyo+ na aking ipinaghanda.”+ 20  At si David ay nagsabi sa buong kongregasyon:+ “Pagpalain ninyo+ ngayon si Jehova na inyong Diyos.” At pinagpala ng buong kongregasyon si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno at yumukod+ at nagpatirapa+ kay Jehova at sa hari. 21  At sila ay nagpatuloy na maghain ng mga hain+ kay Jehova at maghandog ng mga handog na sinusunog+ para kay Jehova kinabukasan pagkatapos ng araw na iyon, isang libong guyang toro, isang libong barakong tupa, isang libong lalaking kordero at ang kanilang mga handog na inumin,+ ng mga hain nga na napakarami para sa buong Israel.+ 22  At sila ay nagpatuloy na kumain at uminom sa harap ni Jehova nang araw na iyon na may malaking pagsasaya;+ at sa ikalawang pagkakataon ay ginawa nilang hari si Solomon na anak ni David+ at pinahiran nila siya para kay Jehova bilang lider+ at gayundin si Zadok+ bilang saserdote. 23  At si Solomon ay nagsimulang umupo sa trono+ ni Jehova bilang hari na kahalili ni David na kaniyang ama at nagtagumpay,+ at ang lahat ng mga Israelita ay masunurin sa kaniya. 24  Kung tungkol sa lahat ng prinsipe+ at sa makapangyarihang mga lalaki+ at gayundin sa lahat ng mga anak ni Haring David,+ sila ay nagpasakop kay Solomon na hari. 25  At patuloy na pinadakilang lubha+ ni Jehova si Solomon sa paningin ng buong Israel at binigyan niya ito ng gayong maharlikang dangal na hindi pa tinaglay ng sinumang hari na nauna sa kaniya sa Israel.+ 26  Kung tungkol kay David na anak ni Jesse, siya ay naghari sa buong Israel;+ 27  at ang mga araw na ipinaghari niya sa Israel ay apatnapung taon.+ Sa Hebron ay naghari siya nang pitong taon,+ at sa Jerusalem ay naghari siya nang tatlumpu’t tatlong taon.+ 28  At siya ay namatay na may lubos na katandaan,+ puspos ng mga araw, kayamanan+ at kaluwalhatian;+ at si Solomon na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.+ 29  Kung tungkol sa mga pangyayari kay David na hari, ang mga una at ang huli, doon nakasulat ang mga iyon sa mga salita ni Samuel na tagakita+ at sa mga salita ni Natan+ na propeta at sa mga salita ni Gad+ na tagapangitain, 30  kasama ng buo niyang paghahari at ng kaniyang kalakasan at ng mga panahong+ dumaan sa kaniya at sa Israel at sa lahat ng kaharian ng mga lupain.+

Talababa