1 Cronica 22:1-19

22  Nang magkagayon ay sinabi ni David: “Ito ang bahay+ ni Jehova na tunay na Diyos, at ito ay altar+ para sa handog na sinusunog para sa Israel.”  Sinabi ngayon ni David na tipunin ang mga naninirahang dayuhan+ na nasa lupain ng Israel, at nang magkagayon ay inatasan niya sila bilang mga tagatabas ng bato+ upang tumabas ng mga eskuwaladong bato+ para sa pagtatayo ng bahay ng tunay na Diyos.  At si David ay naghanda ng bakal na pagkarami-rami upang gawing mga pako para sa mga pinto ng mga pintuang-daan at upang gawing mga pang-ipit, at gayundin ng tanso na ang dami ay hindi matimbang,+  at gayundin ng mga tablang sedro+ na walang bilang; sapagkat ang mga Sidonio+ at ang mga taga-Tiro+ ay nagdala ng mga tablang sedro na pagkarami-rami para kay David.  Sa gayon ay sinabi ni David: “Si Solomon na aking anak ay bata pa at maselan,+ at ang bahay na itatayo para kay Jehova ay magiging lubhang maringal+ na may natatanging kagandahan+ sa lahat ng lupain. Kaya nga, hayaan mong ako ang maghanda para sa kaniya.” Kaya si David ay naghanda ng pagkarami-rami bago siya namatay.+  Karagdagan pa, tinawag niya si Solomon na kaniyang anak upang mautusan niya ito na magtayo ng isang bahay para kay Jehova na Diyos ng Israel.  At sinabi ni David kay Solomon na kaniyang anak: “Sa ganang akin, naging malapit sa aking puso+ na magtayo ng isang bahay para sa pangalan+ ni Jehova na aking Diyos.  Ngunit ang salita ni Jehova ay dumating laban sa akin, na nagsasabi, ‘Pagkarami-raming dugo ang iyong ibinubo,+ at malalaking digmaan ang iyong ipinakipaglaban.+ Hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan,+ sapagkat napakaraming dugo ang iyong ibinubo sa lupa sa harap ko.  Narito! May isang anak+ na ipanganganak sa iyo. Siya mismo ay magiging isang lalaki ng kapahingahan, at tiyak na bibigyan ko siya ng kapahingahan mula sa lahat ng kaniyang mga kaaway sa buong palibot;+ sapagkat Solomon+ ang magiging pangalan niya, at kapayapaan+ at katahimikan ang igagawad ko sa Israel sa kaniyang mga araw. 10  Siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan,+ at siya mismo ay magiging isang anak+ sa akin, at ako ay magiging isang ama+ sa kaniya. At itatatag ko nga nang matibay ang trono ng kaniyang paghahari+ sa Israel hanggang sa panahong walang takda.’ 11  “Ngayon, anak ko, sumaiyo nawa si Jehova, at maging matagumpay ka at itayo mo ang bahay ni Jehova na iyong Diyos, gaya ng sinalita niya may kinalaman sa iyo.+ 12  Lamang ay bigyan ka nawa ni Jehova ng karunungan at pagkaunawa,+ at utusan ka niya nawa may kinalaman sa Israel upang tuparin ang kautusan ni Jehova na iyong Diyos.+ 13  Kung magkagayon ay magiging matagumpay+ ka kung iingatan mong isagawa ang mga tuntunin+ at ang mga hudisyal na pasiya+ na iniutos ni Jehova+ kay Moises may kaugnayan sa Israel. Magpakalakas-loob ka at magpakatibay.+ Huwag kang matakot+ ni masindak man.+ 14  At narito, sa panahon ng aking kapighatian+ ay naghanda ako para sa bahay ni Jehova ng isang daang libong talento na ginto+ at isang milyong talento na pilak, at walang paraan upang timbangin ang tanso+ at ang bakal+ dahil sa karamihan niyaon; at mga troso at mga bato ay inihanda ko, ngunit sa mga iyon ay magdaragdag ka. 15  At kasama mo ang malaking bilang ng mga manggagawa ng gawain, mga tagatabas ng bato at mga manggagawa sa bato+ at sa kahoy at ang bawat isa na dalubhasa sa bawat uri ng gawain.+ 16  Walang paraan upang bilangin ang ginto, ang pilak at ang tanso at ang bakal.+ Bumangon ka at kumilos,+ at sumaiyo nawa si Jehova.”+ 17  At si David ay nag-utos sa lahat ng prinsipe ng Israel na tulungan si Solomon na kaniyang anak: 18  “Hindi ba si Jehova na inyong Diyos ay sumasainyo,+ at hindi ba niya kayo binigyan ng kapahingahan sa buong palibot?+ Sapagkat ibinigay niya sa aking kamay ang mga tumatahan sa lupain, at ang lupain ay nasupil sa harap ni Jehova+ at sa harap ng kaniyang bayan. 19  Ngayon ay ilagak ninyo ang inyong puso at ang inyong kaluluwa+ na sumangguni kay Jehova na inyong Diyos,+ at bumangon kayo at itayo ninyo ang santuwaryo+ ni Jehova na tunay na Diyos,+ upang dalhin ang kaban+ ng tipan ni Jehova at ang mga banal na kagamitan ng tunay na Diyos sa bahay na itinayo para sa pangalan+ ni Jehova.”

Talababa