1 Cronica 20:1-8

20  At nangyari nga sa panahon ng pag-ikot ng taon,+ sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka,+ na pinangunahan ni Joab ang puwersang pandigma ng hukbo+ at winasak ang lupain ng mga anak ni Ammon at pumaroon at kinubkob ang Raba,+ samantalang si David ay tumatahan sa Jerusalem; at sinaktan ni Joab+ ang Raba at giniba iyon.  Ngunit kinuha ni David ang korona ni Malcam mula sa ulo nito,+ at nasumpungan niyang ang bigat niyaon ay isang talento na ginto, at iyon ay may mahahalagang bato; at iyon ay napasaulo ni David. At ang samsam sa lunsod na inilabas niya ay napakarami.+  At ang bayan na naroon ay inilabas niya, at pinagtrabaho+ niya sila sa paglalagari ng mga bato at sa matatalas na kasangkapang bakal at sa mga palakol;+ at gayon ang ginawa ni David sa lahat ng lunsod ng mga anak ni Ammon. Nang dakong huli ay bumalik si David at ang buong bayan sa Jerusalem.  At nangyari nga na pagkatapos nito ay nagsimulang sumiklab ang digmaan sa Gezer+ laban sa mga Filisteo.+ Noon pinabagsak ni Sibecai+ na Husatita si Sipai na mula sa mga ipinanganak sa mga Repaim,+ anupat sila ay nasupil.  At muling nagkaroon ng digmaan laban sa mga Filisteo; at pinabagsak ni Elhanan+ na anak ni Jair si Lami na kapatid ni Goliat+ na Giteo, na ang tagdan ng kaniyang sibat ay gaya ng biga ng mga manggagawa sa habihan.+  At muling nagkaroon ng digmaan sa Gat,+ nang may isang lalaki na pambihira ang laki+ na ang mga daliri sa kamay at paa ay animan, dalawampu’t apat;+ at siya rin ay ipinanganak sa mga Repaim.+  At palagi niyang tinutuya+ ang Israel. Nang dakong huli ay pinabagsak siya ni Jonatan na anak ni Simea+ na kapatid ni David.  Ito ang mga ipinanganak sa mga Repaim+ sa Gat;+ at sila ay nabuwal+ sa pamamagitan ng kamay ni David at ng kamay ng kaniyang mga lingkod.

Talababa