1 Cronica 19:1-19

19  At nangyari nga na pagkatapos nito ay namatay si Nahas+ na hari ng mga anak ni Ammon, at ang kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.+  Dahil doon ay sinabi ni David: “Ako ay magpapakita ng maibiging-kabaitan+ kay Hanun na anak ni Nahas, sapagkat ang kaniyang ama ay nagpakita ng maibiging-kabaitan sa akin.”+ Sa gayon ay nagsugo si David ng mga mensahero upang aliwin siya dahil sa kaniyang ama, at ang mga lingkod ni David ay pumasok sa lupain ng mga anak ni Ammon+ kay Hanun upang aliwin siya.  Gayunman, sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Ammon kay Hanun: “Pinararangalan ba ni David ang iyong ama sa iyong paningin anupat nagsugo siya ng mga mang-aaliw sa iyo? Hindi ba upang lubusang magsiyasat at magbagsak at upang maniktik+ sa lupain kung kaya ang kaniyang mga lingkod ay pumarito sa iyo?”+  Kaya kinuha ni Hanun ang mga lingkod ni David+ at inahitan sila+ at pinutol sa kalahati ang kanilang mga kasuutan hanggang sa kanilang mga pigi+ at pinaalis sila.+  Sa kalaunan ay may mga taong pumaroon at nagsabi kay David ng tungkol sa mga lalaki; at kaagad siyang nagsugo upang salubungin sila, sapagkat sila ay mga lalaki na lubhang napahiya; at sinabi ng hari: “Manahanan kayo sa Jerico+ hanggang sa lumago ang inyong mga balbas. Pagkatapos ay bumalik kayo.”  Sa kalaunan ay nakita ng mga anak ni Ammon na naging mabaho+ sila kay David, at nagsugo si Hanun+ at ang mga anak ni Ammon ng isang libong talentong pilak+ upang umupa para sa kanila ng mga karo+ at mga mangangabayo mula sa Mesopotamia at mula sa Aram-maaca+ at mula sa Zoba.+  Sa gayon ay inupahan nila ang tatlumpu’t dalawang libong karo+ at ang hari ng Maaca at ang kaniyang bayan.+ Pagkatapos ay pumaroon sila at nagkampo sa harap ng Medeba;+ at kung tungkol sa mga anak ni Ammon, sila ay nagtipon mula sa kanilang mga lunsod at ngayon ay pumaroon para sa digmaan.  Nang marinig ito ni David, kaagad niyang isinugo si Joab+ at ang buong hukbo at ang makapangyarihang mga lalaki.+  At ang mga anak ni Ammon ay nagsimulang lumabas at humanay sa pagbabaka sa pasukan ng lunsod, at ang mga hari+ na pumaroon ay nakabukod sa malawak na parang. 10  Nang makita ni Joab na ang mga sagupaan ng pagbabaka ay nakaumang laban sa kaniya mula sa harap at mula sa hulihan, kaagad siyang pumili ng ilan mula sa lahat ng piling lalaki sa Israel at inihanay sila upang salubungin ang mga Siryano.+ 11  At ang natitira sa bayan ay ibinigay niya sa kamay ni Abisai+ na kaniyang kapatid, nang sa gayon ay makahanay sila upang salubungin ang mga anak ni Ammon.+ 12  At sinabi pa niya: “Kung ang mga Siryano+ ay maging lubhang malakas para sa akin, maging kaligtasan ka nga para sa akin;+ ngunit kung ang mga anak ni Ammon ay maging lubhang malakas para sa iyo, ako naman ang magliligtas sa iyo.+ 13  Magpakatatag ka,+ upang magpakalakas-loob tayo alang-alang sa ating bayan at alang-alang sa mga lunsod ng ating Diyos;+ at kung tungkol kay Jehova, kung ano ang mabuti sa kaniyang sariling paningin ay gagawin niya.”+ 14  At si Joab at ang bayan na kasama niya ay lumapit sa harap ng mga Siryano sa pagbabaka,+ at sila ay tumakas+ mula sa harap niya. 15  Kung tungkol sa mga anak ni Ammon, nakita nila na ang mga Siryano ay tumakas, at sila man ay tumakas+ din mula sa harap ni Abisai na kaniyang kapatid at pagkatapos ay pumasok sa lunsod.+ Nang maglaon ay pumasok si Joab sa Jerusalem. 16  Nang makita ng mga Siryano na natalo+ na sila sa harap ng Israel, sila ay nagsugo ng mga mensahero at inilabas ang mga Siryano na nasa pook ng Ilog,+ kasama si Sopac na pinuno ng hukbo ni Hadadezer na nasa unahan nila. 17  Nang isaysay ito kay David, kaagad niyang tinipon ang buong Israel at tumawid sila ng Jordan at pumaroon sa kanila at humanay laban sa kanila.+ Nang si David ay humanay sa pagbabaka upang salubungin ang mga Siryano, sila ay nagsimulang makipaglaban sa kaniya. 18  Ngunit ang mga Siryano ay tumakas+ dahil sa Israel; at ang pinatay ni David sa mga Siryano ay pitong libong tagapagpatakbo ng karo at apatnapung libong lalaking naglalakad, at si Sopac na pinuno ng hukbo ay pinatay niya.+ 19  Nang makita ng mga lingkod ni Hadadezer na natalo sila sa harap ng Israel,+ kaagad silang nakipagpayapaan kay David at nagsimulang maglingkod sa kaniya;+ at hindi na ninais ng Sirya na tangkain pang iligtas ang mga anak ni Ammon.+

Talababa