1 Cronica 18:1-17

18  At nangyari nga na pagkatapos nito ay pinabagsak ni David ang mga Filisteo+ at sinupil sila at kinuha ang Gat+ at ang mga sakop na bayan nito mula sa kamay ng mga Filisteo.  Nang magkagayon ay pinabagsak niya ang Moab,+ at ang mga Moabita ay naging mga lingkod ni David na nagdadala ng tributo.+  At pinabagsak ni David si Hadadezer+ na hari ng Zoba+ sa Hamat+ samantalang yumayaon siya upang itatag ang kaniyang pamamahala sa may ilog ng Eufrates.+  Karagdagan pa, binihag ni David mula sa kaniya ang isang libong karo at pitong libong mangangabayo at dalawampung libong lalaking naglalakad.+ Pagkatapos ay pinilay+ ni David ang lahat ng kabayong+ pangkaro, ngunit nagtira siya sa kanila ng isang daang kabayong pangkaro.  Nang dumating ang Sirya ng Damasco upang tulungan si Hadadezer na hari ng Zoba,+ pinagbabagsak ni David sa mga Siryano ang dalawampu’t dalawang libong lalaki.  Pagkatapos ay naglagay si David ng mga garison sa Sirya ng Damasco,+ at ang mga Siryano ay naging mga lingkod ni David na nagdadala ng tributo.+ At si Jehova ay patuloy na nagbibigay ng kaligtasan kay David saanman siya pumaroon.+  Bukod diyan, kinuha ni David ang mga bilog na kalasag+ na yari sa ginto na nasa mga lingkod ni Hadadezer at dinala ang mga iyon sa Jerusalem.+  At mula sa Tibhat+ at Cun, na mga lunsod ni Hadadezer, si David ay kumuha ng napakaraming tanso. Sa pamamagitan niyaon ay ginawa ni Solomon ang dagat na tanso+ at ang mga haligi+ at ang mga tansong kagamitan.+  Nang marinig ni Tou na hari ng Hamat+ na pinabagsak ni David ang buong hukbong militar ni Hadadezer+ na hari ng Zoba, 10  kaagad niyang isinugo kay Haring David si Hadoram+ na kaniyang anak upang tanungin siya tungkol sa kaniyang kalagayan at batiin siya sa dahilang nakipaglaban siya kay Hadadezer anupat napabagsak niya ito, (sapagkat si Hadadezer ay sinanay sa pakikidigma laban kay Tou,) at taglay niya ang lahat ng uri ng mga kagamitang ginto at pilak+ at tanso. 11  Ang mga ito rin ay pinabanal+ ni Haring David kay Jehova kasama ang pilak at ang ginto na kinuha niya mula sa lahat ng bansa,+ mula sa Edom at mula sa Moab+ at mula sa mga anak ni Ammon+ at mula sa mga Filisteo+ at mula sa Amalek.+ 12  Kung tungkol kay Abisai+ na anak ni Zeruias,+ pinabagsak niya ang mga Edomita sa Libis ng Asin,+ labingwalong libo. 13  Kaya naglagay siya ng mga garison sa Edom, at ang lahat ng Edomita ay naging mga lingkod ni David.+ At laging inililigtas ni Jehova si David saanman siya pumaroon.+ 14  At si David ay patuloy na naghari sa buong Israel,+ at siya ay patuluyang naglalapat ng hudisyal na pasiya at katuwiran para sa kaniyang buong bayan.+ 15  At si Joab na anak ni Zeruias ang namamahala sa hukbo,+ at si Jehosapat+ na anak ni Ahilud ang tagapagtala. 16  At si Zadok+ na anak ni Ahitub at si Ahimelec+ na anak ni Abiatar ang mga saserdote, at si Savsa+ ang kalihim. 17  At si Benaias+ na anak ni Jehoiada+ ang namamahala sa mga Kereteo+ at sa mga Peleteo;+ at ang mga anak ni David ang may pangunahing posisyon sa tabi ng hari.+

Talababa