1 Cronica 13:1-14

13  At si David ay sumangguni sa mga pinuno ng mga libu-libo at ng mga daan-daan at sa bawat lider;+  at sinabi ni David sa buong kongregasyon ng Israel: “Kung waring mabuti sa inyo at kaayaaya kay Jehova na ating Diyos, magsugo tayo sa ating mga kapatid na natira sa lahat ng lupain ng Israel+ at sa kasama nilang mga saserdote+ at mga Levita+ sa kanilang mga lunsod+ na may mga pastulan, upang pumisan sila sa atin.  At dalhin natin sa atin ang kaban+ ng ating Diyos.” Sapagkat hindi sila ang nag-ingat niyaon noong mga araw ni Saul.+  Kaya ang buong kongregasyon ay nagsabi na gawin ang gayon, sapagkat ang bagay na iyon ay waring tama sa paningin ng buong bayan.+  Nang magkagayon ay tinipon ni David+ ang buong Israel mula sa ilog ng Ehipto+ hanggang sa pagpasok sa Hamat,+ upang dalhin ang kaban+ ng tunay na Diyos mula sa Kiriat-jearim.+  At si David at ang buong Israel ay umahon sa Baala,+ sa Kiriat-jearim, na sakop ng Juda, upang dalhin nila mula roon ang kaban ng tunay na Diyos, si Jehova, na nakaupo sa mga kerubin,+ kung saan tinatawag ang kaniyang pangalan.  Gayunman, ang kaban ng tunay na Diyos ay isinakay nila sa isang bagong karwahe+ mula sa bahay ni Abinadab, at sina Uzah at Ahio+ ang umaakay sa karwahe.  At si David at ang buong Israel ay nagdiriwang+ sa harap ng tunay na Diyos nang buong lakas at may mga awit+ at may mga alpa+ at may mga panugtog na de-kuwerdas+ at may mga tamburin+ at may mga simbalo at may mga trumpeta.+  At sa kalaunan ay nakarating sila hanggang sa giikan ng Kidon,+ at iniunat ni Uzah ang kaniyang kamay upang sunggaban ang Kaban,+ sapagkat muntik nang maibuwal ng mga toro. 10  Dahil doon ay lumagablab ang galit ni Jehova laban kay Uzah, anupat pinabagsak niya siya sapagkat iniunat niya ang kaniyang kamay sa Kaban,+ at namatay siya roon sa harap ng Diyos.+ 11  At nagalit si David+ sapagkat biglang sumiklab ang galit ni Jehova laban kay Uzah; at ang dakong iyon ay tinawag na Perez-uzah hanggang sa araw na ito. 12  At natakot si David sa tunay na Diyos nang araw na iyon,+ na sinasabi: “Paano ko dadalhin sa akin ang kaban ng tunay na Diyos?”+ 13  At hindi inilipat ni David ang Kaban sa kaniya sa Lunsod ni David, kundi dinala niya iyon sa bahay ni Obed-edom+ na Giteo.+ 14  At ang kaban ng tunay na Diyos ay nanatili sa sambahayan ni Obed-edom, sa kaniyang bahay+ nang tatlong buwan; at patuloy na pinagpala+ ni Jehova ang sambahayan ni Obed-edom at ang lahat ng sa kaniya.

Talababa