Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

“Ang Pag-ibig ay Nagpapatibay”

“Ang Pag-ibig ay Nagpapatibay”

1 CORINTO 8:1

 UMAGA

 • 9:10 Musika

 • 9:20 Awit Blg. 90 at Panalangin

 • 9:30 “Ang Kaalaman ay Nagpapalaki ng Ulo, Pero ang Pag-ibig ay Nagpapatibay”

 • 9:45 Simposyum: Pinatibay Nila ang Iba

  • Bernabe

  • Pablo

  • Dorcas

 • 10:45 Awit Blg. 79 at Patalastas

 • 10:55 Ibahagi ang Iyong Sarili sa Ministeryo

 • 11:10 Pag-aalay at Bautismo

 • 11:40 Awit Blg. 52

 HAPON

 • 12:50 Musika

 • 1:00 Awit Blg. 107 at Panalangin

 • 1:10 Pahayag Pangmadla: Paano Itinataguyod ng Tunay na Pag-ibig ang Katotohanan?

 • 1:40 Sumaryo ng Bantayan

 • 2:10 Awit Blg. 101 at Patalastas

 • 2:20 Simposyum: Tumulong sa Pagpapalakas ng Katawan

  • Ibigin ang Katotohanang Nasa Bibliya

  • Itaguyod ang Karunungan ng mga Utos ng Diyos

  • Patibayin ang mga Kapananampalataya

 • 3:20 “Gawin Ninyo ang Lahat ng Bagay Nang May Pag-ibig”

 • 3:55 Awit Blg. 105 at Panalangin