Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

‘Dapat ay maging mga guro kayo.’ (Heb. 5:12) Isipin mo! Inaanyayahan tayo ni Jehova​—ang pinakamahusay na Guro sa buong uniberso—​na turuan ang iba tungkol sa kaniya! Anumang atas na magturo ng katotohanan tungkol kay Jehova​—sa pamilya man, sa kongregasyon, o sa mga tao sa ministeryo—​ay isang napakahalagang pribilehiyo at mabigat na pananagutan. Paano natin ito magagawa nang mahusay?

Makikita ang sagot sa sinabi ng apostol na si Pablo kay Timoteo: “Magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa, sa pagpapayo, sa pagtuturo.” Idinagdag pa ni Pablo: “Sa paggawa nito ay ililigtas mo kapuwa ang iyong sarili at yaong mga nakikinig sa iyo.” (1 Tim. 4:13, 16) Mayroon kang mensahe na makapagliligtas ng buhay. Kaya mahalagang pagbutihin mo pa ang iyong pagbabasa at pagtuturo. Dinisenyo ang brosyur na ito para matulungan kang gawin iyan. Tingnan ang ilan sa mga feature nito.

Isang teksto sa bawat pahina na maaaring isang simulaing may kaugnayan sa araling tinatalakay o isang halimbawa tungkol sa araling tinatalakay

Si Jehova ang “Dakilang Tagapagturo.” (Isa. 30:20) Matutulungan ka ng brosyur na ito na mapahusay ang kakayahan mong magbasa at magturo, pero huwag mong kalilimutan na si Jehova ang Pinagmumulan ng ating mensahe at inilalapit niya ang mga tao sa kaniya. (Juan 6:44) Kaya laging humiling ng banal na espiritu sa panalangin. Laging gamitin ang Salita ng Diyos. Sikaping kay Jehova mapunta ang atensiyon ng mga tagapakinig mo, hindi sa iyo. Tulungan mo silang magkaroon ng malalim na pagmamahal sa kaniya.

Inanyayahan kang ituro ang pinakamahalagang mensahe para sa mga tao. Nagtitiwala kami na kapag umasa ka “sa lakas na inilalaan ng Diyos,” magtatagumpay ka.​—1 Ped. 4:11.

Ang iyong mga kapuwa guro,

Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova