Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALIN 4

Angkop na Introduksiyon sa Teksto

Angkop na Introduksiyon sa Teksto

Mateo 22:41-45

KUNG ANO ANG GAGAWIN: Ihanda ang isip ng mga tagapakinig bago basahin ang isang teksto.

KUNG PAANO ITO GAGAWIN:

  • Isipin kung bakit mo babasahin ang teksto. Bago basahin ang bawat teksto, gumamit ng introduksiyon para malaman ng mga tagapakinig kung ano ang itatampok mong punto sa teksto.

  • Ipakita na galing sa Salita ng Diyos ang sinasabi mo. Kapag ang tagapakinig mo ay naniniwala sa Diyos, tukuyin ang Bibliya bilang Salita ng Diyos para ipakita na ito ang pinakamahusay na mapagkukunan ng karunungan.

  • Tulungan ang mga tagapakinig na maging interesado sa teksto. Gumamit ng tanong na masasagot ng teksto, bumanggit ng problema kung saan makakatulong ang teksto, o bumanggit ng simulain na matututuhan sa babasahing ulat sa Bibliya.