Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman


Kung paano ka makikinabang sa pag-aaral na ito ng Bibliya

Kung paano ka makikinabang sa pag-aaral na ito ng Bibliya

Basahin muna ang maikling impormasyon tungkol sa aklat na ito. Pagkatapos, panoorin ang VIDEO.

UNANG BAHAGI

Para makapaghanda sa bawat aralin, basahin ang unang bahagi. Ipinapakita ng mga tanong na naka-bold o makakapal ang letra (A) at ng mga teksto (B) ang mga pangunahing punto. Pansinin na ang mga tekstong may markang “basahin” ay dapat basahin nang malakas.

GITNANG BAHAGI

Makikita sa introduksiyon (C) sa ilalim ng Pag-aralan ang mga tatalakayin. Makikita naman sa mga subtitulo nito (D) ang mga pangunahing punto. Kasama ng nagtuturo sa iyo, basahin ang mga teksto, sagutin ang mga tanong, at panoorin ang mga video.

Ang mga VIDEO at AUDIO RECORDING na nasa mga aralin ay makakatulong sa iyo para mas maintindihan ang paksang tinatalakay. Mula sa mga tunay na karanasan ang ilan sa mga video. Ang ilan naman ay hindi tunay na mga pangyayari at pagsasadula lang, pero nagpapakita ng mga tunay na sitwasyon.

Talakayin din ang mga larawan at caption (E), at pag-isipan ang isasagot sa May Nagsasabi (F).

HULING BAHAGI

Makikita sa Sumaryo at Ano ang Natutuhan Mo? (G) ang kabuoan ng aralin. Ilagay ang petsa kung kailan mo natapos ang aralin. Makikita sa Subukan Ito (H) ang mga puwede mong gawin. Makikita naman sa Tingnan Din (I) ang iba pang impormasyon na puwede mong basahin o panoorin.

Kung paano maghahanap ng mga teksto sa Bibliya

Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. Hinati ito sa dalawang bahagi: ang Kasulatang Hebreo-Aramaiko (“Lumang Tipan”) at ang Griegong Kasulatan (“Bagong Tipan”).

Kapag may binanggit na teksto sa mga aralin, makikita ang pangalan ng aklat ng Bibliya (A), ang kabanata (B), at ang talata o mga talata (C).

Halimbawa, ang Juan 17:3 ay tumutukoy sa aklat ng Juan, kabanata 17, talata 3.