Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman


Posible ba tayong mabuhay nang masaya magpakailanman?

Posible ba tayong mabuhay nang masaya magpakailanman?

Ano ang sagot mo?

  • Oo.

  • Hindi.

  • Siguro.

ANG SABI NG BIBLIYA

“Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at titira sila roon magpakailanman.”​AWIT 37:29.

ANO ANG MAITUTULONG NITO SA IYO?

Magkakaroon ka ng isang masaya at payapang kinabukasan kasama ng pamilya at mga kaibigan mo.​JEREMIAS 29:11.

Puwede kang mabuhay, hindi lang nang ilang taon, kundi magpakailanman.​AWIT 22:26.

MAPAGKAKATIWALAAN BA NATIN ANG MGA PANGAKO NG BIBLIYA?

Oo! Bakit? Tingnan ang mga ebidensiya na makikita sa tatlong aralin sa brosyur na ito na may pamagat: