Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

ARALIN 11

Paano Nakakatulong sa Atin ang mga Simulain ng Bibliya?

Paano Nakakatulong sa Atin ang mga Simulain ng Bibliya?

1. Bakit kailangan natin ng patnubay?

Bakit makakatulong sa atin ang mga simulain ng Bibliya para maging maingat tayo?—AWIT 36:9.

Mas matalino sa atin ang ating Maylalang. Mapagmahal siyang Ama at nagmamalasakit siya sa atin. Hindi niya tayo ginawa para mamuhay nang hiwalay sa kaniya. (Jeremias 10:23) Kaya kung paanong kailangan ng isang batang paslit ang gabay ng magulang, kailangan din nating lahat ang patnubay ng Diyos. (Isaias 48:17, 18) Ang mga simulain ng Bibliya ay patnubay na regalo ng Diyos.​—Basahin ang 2 Timoteo 3:16.

Itinuturo ng mga kautusan at simulain mula kay Jehova kung paano tayo magkakaroon ng masayang buhay ngayon at ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Dahil ang Diyos ang lumalang sa atin, makatuwiran lang na sundin natin nang buong puso ang kaniyang patnubay.​—Basahin ang Awit 19:7, 11; Apocalipsis 4:11.

2. Ano ang ibig sabihin ng simulain?

Ang simulain ng Bibliya ay mga saligang katotohanan na nagpapakita kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin sa maraming sitwasyon. Ang utos naman ay para sa espesipikong sitwasyon. (Deuteronomio 22:8) Kailangan nating gamitin ang ating kakayahang mag-isip para maintindihan kung ano ang sinasabi ng Bibliya na dapat nating gawin. (Kawikaan 2:10-12) Halimbawa, sinasabi ng Bibliya na ang buhay ay regalo ng Diyos. Kung iisipin natin ang saligang katotohanang iyan, magiging maingat tayo para hindi tayo maaksidente o makaaksidente kapag nasa trabaho, nasa bahay, o nagbibiyahe.​—Basahin ang Gawa 17:28.

3. Ano ang dalawang pinakamahalagang simulain?

May binanggit si Jesus na dalawang pinakamahalagang simulain. Makikita sa una kung ano talaga ang layunin ng buhay ng tao—ang makilala ang Diyos, mahalin siya, at paglingkuran siya nang tapat. Dapat nating isaisip ang unang simulaing ito sa lahat ng desisyon natin. (Kawikaan 3:6) Kung isinasabuhay ng isa ang simulaing ito, siya ay magiging kaibigan ng Diyos, makakadama ng tunay na kaligayahan, at mabubuhay nang walang hanggan.​—Basahin ang Mateo 22:36-38.

Ang ikalawang simulain naman ay gabay sa pagkakaroon ng mabuting kaugnayan sa iba. (1 Corinto 13:4-7) At para maisabuhay ang ikalawang simulaing ito, dapat nating tularan ang pakikitungo ng Diyos sa mga tao.​—Basahin ang Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Paano nakakatulong sa atin ang mga simulain ng Bibliya?

Ang mga simulain ng Bibliya ay nagtuturo sa mga pamilya na magpakita ng pag-ibig at maging malapít sa isa’t isa. (Colosas 3:12-14) Pinoprotektahan din ng Salita ng Diyos ang mga pamilya sa pamamagitan ng isa pang simulain—na dapat maging permanente ang pagsasama ng mag-asawa.​—Basahin ang Genesis 2:24.

Ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya ay nakakatulong sa ating pagtatrabaho at nagiging mas matatag ang loob natin. Halimbawa, mas pinipili sa trabaho ang mga taong sumusunod sa simulain ng Bibliya na maging tapat at masipag. (Kawikaan 10:4, 26; Hebreo 13:18) Tinuturuan din tayo ng Salita ng Diyos na maging kontento sa mga bagay na talagang kailangan natin at unahin ang Diyos kaysa sa materyal na mga bagay.​—Basahin ang Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya ay proteksiyon din sa ating kalusugan. (Kawikaan 14:30; 22:24, 25) Halimbawa, makakaiwas tayo sa nakamamatay na mga sakit at aksidente kung susundin natin ang utos ng Diyos na huwag maglasing. (Kawikaan 23:20) Hindi naman ipinagbabawal ni Jehova ang pag-inom ng alak, pero dapat na katamtaman lang ito. (Awit 104:15; 1 Corinto 6:10) Malaking tulong sa atin ang mga simulain ng Bibliya dahil tinuturuan tayo nito na mag-ingat hindi lang sa ating mga ikinikilos kundi pati na sa ating mga iniisip. (Awit 119:97-100) Pero sinusunod ng mga tunay na Kristiyano ang pamantayan ng Diyos hindi lang para sa kapakinabangan nila. Sinusunod nila ito para parangalan si Jehova.​—Basahin ang Mateo 5:14-16.